Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 339. Маркетинг -> 339.1. Маркетинг ->

1. Балацький Є. О. Маркетинг: навч. посіб. — ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. — 404 с.
2. Барабанова В. В. Маркетингові дослідження: навч. посіб. — Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. — 136 с.
3. Богатирьов А. М. Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку: навчальний посібник. — Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007. — ISBN ISBN 5-8 404-0175-7
4. Борщ В. І., Рудінська О. В., Кусик Н. Л. Менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я : навч. посіб. — Одеса : Олді+, 2022. — 264 с. — ISBN 978-966-289-648-0
5. Гончаров С. М. Практикум з маркетингу: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — Київ : Центр учбової л-ри, 2012. — 208 с. — ISBN 978-611-01-0321-3
6. Гончарук Я. А. Маркетинг: навчальний посібник у тестах. — К.: КНЕУ, 2004. — 392 с. — ISBN 966-574-566-2
7. Губін К. Г. Маркетинг: навч.-метод. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. — 93 с.
8. Зозульов О. В., Царьова Т. О. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 100 с.
9. Зозульов О. В., Царьова Т. О., Гавриш Ю. О. Маркетинг: навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 298 с.
10. Іваненко Л. М., Боєнко О. Ю. Маркетинг: навч. посіб. — Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022. — 362 с.
11. Іванечко Н., Борисова Т., Процишин Ю. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Тернопіль : ЗУНУ, 2021. — 180 с. — ISBN 978-966-654-650-3
12. Кібік О. М., Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В. Маркетинг: навч.-метод. посіб. — Одеса, 2020. — 68 с.
13. Колонтаєвський О. П. Управління розвитком готельного і ресторанного бізнесу : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. — 146 с.
14. Кушнір Т. М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні матеріали. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. — 134 с.
15. Литвинова Л. В. Менеджмент і маркетинг електронного урядування : навч. посіб. — Київ : НАДУ, 2013. — 68 с.
16. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 523 с. — ISBN 966-574-521-2
17. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. друге, доп. і випр. вид. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 c. — ISBN 966—574—227—2
18. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 c. — ISBN 966–574–431–3
19. Павлов К. В., Лялюк А. М., Павлова О. М. Маркетинг: теорія і практика: підручник. — Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2022. — 408 с. — ISBN 978-617-7843-42-8
20. Палига Є. М., Гірняк О. М., Лазановський П. П. Маркетинг: підручник. — Львів : Українська академія друкарства, 2020. — 352 с. — ISBN 978-966-322-500-5