Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 40
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 339. Маркетинг -> 339.9. Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство ->

1. Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. — К.: Центр учбової л-ри, 2013. — 255, [1] с. — ISBN 978-617-673-201-3
2. Барабанова В. В., Богатирьова Г. А., Маловічко С. В. Міжнародний маркетинг: метод. рекомендації. — Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2022. — 71 с.
3. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції :навч. посіб. — Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. — 368 с. — ISBN 978-966-337-509-0
4. Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Золотарьова О. В. Сучасна міжнародна економіка: підручник. — Дніпро: ПБП "Економіка", 2019. — 386 с.
5. Білоцерківець В. В., Лебедєва В. К., Тарасевич В. М. [та ін.] Міжнародна економіка: підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 415 с. — ISBN 978-611-01-0328-2
6. Боярчук А. І., Огородник Р. П., Плющик І. А. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — Херсон, ТОВ " ВКФ " СТАР" ЛТД", 2018. — 374 с.
7. Бурковська А. В., Лупкіна Т. І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. — Миколаїв : МНАУ, 2012. — 247 с.
8. Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Кондор, 2004. — 266 с. — ISBN 966-8251-72-5
9. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с. — ISBN 978-966-364-581-0
10. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник. — Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. — 410 с. — ISBN 987-966-337-527-4
11. Європейський Союз: інституційно-правові основи та функціонування: навч.-метод. посіб. — Київ: [НАДУ], 2009. — 188 с. — ISBN 978-966-619-264-9
12. Грінько І. М. Міжнародні фінанси: навч. посіб.. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 109 с.
13. Гузенко І. Ю. Глобальна економіка. навч. посіб.. — Дніпро : НТУ "ДП", 2023. — 168 с.
14. Гуткевич С. О., Корінько М. Д. Міжнародна економіка: підручник. — Вид-во "Діса Плюс", 2021. — 428 с.
15. Дахно І. І., Бовтрук Ю. А. Міжнародна економіка. — Київ МАУП, 2002. — 216 c.
16. Дульська І. В. Міжнародна економіка : методичні рекомендації та контрольні завдання до вивчення курсу. — Київ, 2016.
17. Дульська І. В. Міжнародна економіка : опорний конспект до вивчення курсу. — Київ: МНТУ, 2016.
18. За заг. ред. Прокопенка Л. Л. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали ХІХ наук.-практ. конф. 16 червня 2022 р., м. Дніпро. — Дніпро: НТУ ДП, 2022. — 151 с.
19. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Мельничук Д. П. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб.. — Вінниця: ВНТУ, 2021. — 106 с. — ISBN 978-966-641-854-1
20. Івасів Б. С., Прийдун Л. М., Рудан В. Я. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. — Тернопіль: Вектор, 2013. — 572 с. — ISBN 978-966-308-516-6