Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 613. Особисте здоров’я. Фізична реабілітація ->

1. Абрамов В. В., Клапчук В. В., Неханевич О. Б. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник. — Дніпропетровськ, 2013. — 455 с.
2. Андрійченко Т., Вакуленко О., Волков В. [та ін.] Формування здорового способу життя: Навчально-методичні рекомендації. — К.: ДУ "Державний інститут сімейної та молодіжної політики", 2018. — 100 с.
3. Арансон М. В. Питание для спортсменов. — [?] : [?], [?]. — [?] c.
4. Асатрян Ж. Х. Лечение внутренных органов через позвоночный столб. — Киев, 1995.
5. Атаман А. В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учеб.пособие. — К.: Вища школа, 2000. — 608 с. — ISBN 5-11-004778-2
6. Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О. В. Детские церебральные параличи: научное издание. — Киев: Здоровья, 1988. — 327 с. — ISBN 5-311-00052-Х
7. Біловол О. М., Князькова І. І., Златкіна В. В. [та ін.] Ревматологія: навч. посіб.. — Харків : ХНМУ, 2018. — 251 с.
8. Боженко М. І., Негрич Т. І., Боженко Н. Л. [та ін.] Головний біль: навч. посіб. — К.: Видавничий дім Медкнига, 2019. — 48 с. — ISBN 978-966-1597-71-5
9. Брэгг П. Новая наука о здоровье. — СПб.: Вектор, 2008. — 121 с. — ISBN 978-5-9684-0998-0
10. Брэгг Поль. Здоровый позвоночник. — СПб.: Вектор, 2008. — 189 с с.
11. Цибенка В. О., Чайченко Г. М., Сокур В. Д. [та ін.] Фізіологія людини і тварин: Підручник для біолог. спец. вищих навч. закладів. — К.: Вища школа, 2003. — 463 с. — ISBN 966-642-013-9
12. Основи фізичної реабілітації: Навчальний посібник. — Тернопіль: ТНПУ, 2010. — 234 с.
13. Василенко І. А., Трус І. М., Півоваров О. А. [та ін.] Екологія людини: підручник. — Дніпро: Акцент ПП, 2017. — 183 с. — ISBN 978-966-921-113-2
14. Вельховер Е. С. Экстерорецепторы кожи: Некоторые вопросы локал. диагностики и терапии. — Кишинев: Штиинца, 1986. — 128 с.
15. Веселовский В. П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия: научное издание. — Рига: Б. и., 1991. — 344 с.
16. Візір В. А., Буряк В. В., Шолох С. Г. [та ін.] Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Модуль 2. Ч. 2 : навчальний посібник до практичних занять з внутрішньої медицини. — Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. — 174 с.
17. Візір В. А., Деміденко О. В. Військова терапія : навчальний посібник до практичних занять з внутрішньої медицини. — Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. — 272 с.
18. Владимиров О. А., Владимирова Н. І., Марченко О. К. Фізична реабілітація в акушерстві: Навчальний посібник. — Одеса: Видавництво Бартенева, 2009. — 100 с. — ISBN 978-966-1601-06-1
19. Воронін Д. М., Павлюк Є. О. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : навч. посіб. — Хмельницький : ХНУ, 2011. — 143 с. — ISBN 978-966-330-138-9
20. Воропаєв Д. С., Єжова О. О. Основи фізичної реабілітації (загальна характеристика засобів фізичної реабілітації): навч. посіб.. — Суми: Сумський державний університет, 2019. — 72 с.