Міжнародний Науково-технічний Університет

Горошко В. І. Масаж і тейпування в реабілітації: комплексний посібник для фахівців: навч. посіб. — Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. — 138 с.

Вакуленко Л. О., Прилуцька Г. В. Атлас масажиста. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. — 306 с. — ISBN 966-673-048-0

САЙТ. 2024.

Іващенко О., Копанцева Л. Органічна хімія: навч. посіб. — Полтава : ПДМУ, 2023. — 192 с.

Уклад.: Швед О. М., Богза С. Л., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії. Реакційна здатність органічних сполук: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. — 144 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 319
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 613. Особисте здоров’я. Фізична реабілітація ->

1. Абрамов В. В., Клапчук В. В., Неханевич О. Б. Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник. — Дніпропетровськ, 2013. — 455 с.
2. Андрійченко Т., Вакуленко О., Волков В. [та ін.] Формування здорового способу життя: Навчально-методичні рекомендації. — К.: ДУ "Державний інститут сімейної та молодіжної політики", 2018. — 100 с.
3. Андрійчук О. Я. Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії: навч.-метод. посіб. — Луцьк : ПП "Волинська друкарня", 2022. — 264 с. — ISBN 978-617-8018-23-8
4. Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Мережкіна Н. В. Гігієна та екологія : підручник. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 472 с. — ISBN 978-966-382-830-5
5. Біловол О. М., Князькова І. І., Златкіна В. В. [та ін.] Ревматологія: навч. посіб.. — Харків : ХНМУ, 2018. — 251 с.
6. Бісмак О. В., Мельнік Н. Г. Основи фізичної реабілітації: навч. посіб. — Х.: Вид-во Бровін О.В., 2010. — 120 с.
7. Боженко М. І., Негрич Т. І., Боженко Н. Л. [та ін.] Головний біль: навч. посіб. — К.: Видавничий дім Медкнига, 2019. — 48 с. — ISBN 978-966-1597-71-5
8. Цибенка В. О., Чайченко Г. М., Сокур В. Д. [та ін.] Фізіологія людини і тварин: Підручник для біолог. спец. вищих навч. закладів. — К.: Вища школа, 2003. — 463 с. — ISBN 966-642-013-9
9. Основи фізичної реабілітації: Навчальний посібник. — Тернопіль: ТНПУ, 2010. — 234 с.
10. Василенко І. А., Трус І. М., Півоваров О. А. [та ін.] Екологія людини: підручник. — Дніпро: Акцент ПП, 2017. — 183 с. — ISBN 978-966-921-113-2
11. Візір В. А., Буряк В. В., Шолох С. Г. [та ін.] Основи діагностики, лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Модуль 2. Ч. 2 : навчальний посібник до практичних занять з внутрішньої медицини. — Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. — 174 с.
12. Візір В. А., Деміденко О. В. Військова терапія : навчальний посібник до практичних занять з внутрішньої медицини. — Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. — 272 с.
13. Владимиров О. А., Владимирова Н. І., Марченко О. К. Фізична реабілітація в акушерстві: Навчальний посібник. — Одеса: Видавництво Бартенева, 2009. — 100 с. — ISBN 978-966-1601-06-1
14. Воронін Д. М., Павлюк Є. О. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : навч. посіб. — Хмельницький : ХНУ, 2011. — 143 с. — ISBN 978-966-330-138-9
15. Воропаєв Д. С., Єжова О. О. Основи фізичної реабілітації (загальна характеристика засобів фізичної реабілітації): навч. посіб.. — Суми: Сумський державний університет, 2019. — 72 с.
16. Головаха М. Л., Нерянов Ю. М., Івченко Д. В. [та ін.] Загальні питання травматології та ортопедії: навч. – метод. посіб. — Запоріжжя, 2016. — 200 с.
17. Горобей М. П., Осадчий О. В. Загальна теорія здоров’я: навч. посб. — Чернігів : ЧНТУ, 2017. — 210 с. — ISBN 978-966-2188-99-8
18. Грибан В. Г. Валеологія: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 214 с. — ISBN 978-966-364-604-6
19. Грибан В. Г. Валеологія: навч. посіб. — Київ: Центр навч. л-ри, 2005. — 256 с. — ISBN 966-364-089-8
20. Грибан Г. П., Романчук В. М., Романчук С. В. Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах: навч.-метод. посібник. — Житомир: ЖВІ НАУ, 2012. — 158 с.