Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.4. Програмне забезпечення. ->

1. Авраменко В. С., Авраменко А. С. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. — 434 с. — ISBN 978-966-920-208-6
2. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах Учебное пособие. — Высш. шк, 1986. — 319 c.
3. Бабушкина И. А., Окулов С. М. Практикум по объектно ориентированному проrраммированию. — Москва "Бином", 2004.
4. Босс В. Лекции по математике. Т.10. Перебор и эффективные алгоритмы. — М.: Издательство ЛКИ, 2008.
5. Букатов А. А., Дацюк В. Н., Жегуло А. И. Программирование многопроцессорных вычислительных систем. — ООО "ЦВВР", 2003. — 208 c. — ISBN 5-94153-062-5
6. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. — М.: Мир, 1986. — 360 c. — ISBN 5-03-001045-9
7. Гліненко Л. К., Сухоносов О. Г. Основи моделювання технічних систем Навчальний посібник. — " Бескид Біт", 2003. — 176 c. — ISBN 966-8450-01-9
8. Горин С. В., Крищенко В. А. Поддержка разработки распределенных приложений в Microsoft .NET Framework. — Москва, 2006.
9. Дасгупта С и др. Алгоритмы. — -М.: МЦНМО, 2014. — 320 c.
10. Джалота Панкаж. Управление программным проектом на практике. — М.: "Лори", 2005. — 241 c. — ISBN 0-201-73721-3
11. Конюшенко В. В. MATLAB. Язык технических вычислений. — mathworks.com, 2000.
12. Кормен Х., Лейзерсон И., Ривест Л. Алгоритмы: построение и анализ. — Изд.дом Вильямс, 2005.
13. Коробейников А. Г., Гатчин Ю. А. Математические основы криптологии. — СПб: СПб ГУ ИТМО, 2004. — 106 с.
14. Ломакин Д. В., Туркин А. И. Прикладная теория информации и кодирования. Конспект лекций. — Горьковский политехнический институт, 1988. — 52 c.
15. Макконелл. Основы современных алгоритмов. — Москва: Техносфера, 2004.
16. Мозговой М. В. Занимательное программирование. — СПб.: Питер, 2005.
17. Мозговой М. В. C++ Мастер-класс. 85 нетривиальных проектов, решений и задач. — СПб. Наука и техника, 2007. — 272 c. — ISBN 5-94387-286-8
18. Носов В. А. Основы теории алгоритмов и анализа их сложности. Курс лекций.. 1992. — 139 c.
19. Петрик М. Р. Моделювання програмного забезпечення : науково-методичний посібник. — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — 200 с.
20. Пономарев В. Ф. Математическая логика Учебное пособие. ч.1. — Калининград: КГТУ, 2001. — 140 c.