Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 61
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.4. Програмне забезпечення. ->

1. Авраменко А. С., Авраменко В. С., Косенюк Г. В. Тестування програмного забезпечення: навч. посіб. — Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. — 284 с.
2. Авраменко В. С., Авраменко А. С. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. — 434 с. — ISBN 978-966-920-208-6
3. Вербівський Д., Карплюк С., Вербовський І. Програмне забезпечення та архітектура комп’ютера: навч.-метод. посібн. — Житомир : Вид-во ЖДУ, 2017. — 157 с.
4. Гліненко Л. К., Сухоносов О. Г. Основи моделювання технічних систем Навчальний посібник. — " Бескид Біт", 2003. — 176 c. — ISBN 966-8450-01-9
5. Дегтярьова Л. М., Гроза П. М. Технології розробки програмного забезпечення: навч. посіб. — Полтава: ПолтНТУ, 2017. — 218 с.
6. Климчук О. В. Інформаційні системи і технології в управлінні. Конспект лекцій. — Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. — 160 с.
7. Крепич С. Я. Якість програмного забезпечення та тестування: базовий курс. Навчальний посібник. — Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. — 478 с.
8. Куликов С. С. Тестирование програмного обеспечения: базовый курс. — Минск: Четыре четверти, 2020. — 312 с.
9. Мірошник М. А., Клименко Л. А., Корольова Я. Ю. Технології та автоматизація проєктування цифрових пристроїв складних комп’ютерних систем на ПЛІС: Навч. посіб. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 220 с.
10. Петрик М. Р. Моделювання програмного забезпечення : науково-методичний посібник. — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — 200 с.
11. Сидоров М. О. Вступ до інженерії програмного забезпечення : курс лекцій. — Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2010. — 117 с. — ISBN 978-966-598-626-3
12. Смагіна О. О. Якість програмного забезпечення та тестування : навч. посіб. — Старобільськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2021. — 286 с.
13. Смолій В. В., Савицька Я. А., Шкарупило В. В. [та ін.] Практикум з Системного програмного забезпечення [навчальний посібник]. — K.:НУБіП України, 2020. — 265 с.
14. Соломін А. В. Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення: практикум. — Київ : КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2018. — 131 с.
15. Табунщик Г. В., Каплієнко Т. І., Петрова О. А. Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем. — Запоріжжя : Дике Поле, 2016. — 250 c. — ISBN 978-966-2752-07-0
16. Томашевский В. М. Моделювання систем. — BHV, 2005. — 352 c. — ISBN 966-552-120-9
17. Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Логінова Н. І. Офісні технології: навч. посіб. — Одеса : Фенікс, 2019. — 207 с. — ISBN 978-966-928-396-2
18. Укл. Завгородній В.В., Ялова К. М. Конспект лекцій з дисципліни "Архітектура та проектування програмного забезпечення". — Кам’янське: ДДТУ, 2019. — 144 с.
19. Укл.: Іваннік Г.В., Бондаренко В. М. Основи теорії кіл: Моделювання в LTSpice: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 59 с.
20. Проектування систем і комплексів інформаційних технологій проектування : курс лекцій. — Київ : НАУ, 2018. — 41 с.