Міжнародний Науково-технічний Університет

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Василега П. О. Електропостачання: підручник. — Суми : Сумський державний університет, 2019. — 521 с. — ISBN 978-966-657-743-9

Козлов В. Д., Захарченко В. П., Тачиніна О. М. Електрична частина станцій та підстанцій аеропортів: підручник. — К. : НАУ, 2018. — 312 с. — ISBN 978-966-932-088-9

Бойченко С., Пушак А., Топільницький П. Моторні палива: властивості та якість: підручник. — К. : "Центр учбової літератури", 2017. — 324 с. — ISBN 978-617-673-588-5

Осташевський М. О., Юр’єва О. Ю. Електричні машини і трансформатори: навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 452 с. — ISBN 978-617-7541-11-9

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5042
Усього літератури: 12113
Відвідувачів на сайті: 59
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.4. Програмне забезпечення. ->

1. Авраменко А. С., Авраменко В. С., Косенюк Г. В. Тестування програмного забезпечення: навч. посіб. — Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. — 284 с.
2. Авраменко В. С., Авраменко А. С. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. — 434 с. — ISBN 978-966-920-208-6
3. Гліненко Л. К., Сухоносов О. Г. Основи моделювання технічних систем Навчальний посібник. — " Бескид Біт", 2003. — 176 c. — ISBN 966-8450-01-9
4. Климчук О. В. Інформаційні системи і технології в управлінні. Конспект лекцій. — Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. — 160 с.
5. Крепич С. Я. Якість програмного забезпечення та тестування: базовий курс. Навчальний посібник. — Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. — 478 с.
6. Куликов С. С. Тестирование програмного обеспечения: базовый курс. — Минск: Четыре четверти, 2020. — 312 с.
7. Петрик М. Р. Моделювання програмного забезпечення : науково-методичний посібник. — Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — 200 с.
8. Сидоров М. О. Вступ до інженерії програмного забезпечення : курс лекцій. — Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2010. — 117 с. — ISBN 978-966-598-626-3
9. Смолій В. В., Савицька Я. А., Шкарупило В. В. [та ін.] Практикум з Системного програмного забезпечення [навчальний посібник]. — K.:НУБіП України, 2020. — 265 с.
10. Соломін А. В. Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення: практикум. — Київ : КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2018. — 131 с.
11. Табунщик Г. В., Каплієнко Т. І., Петрова О. А. Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем. — Запоріжжя : Дике Поле, 2016. — 250 c. — ISBN 978-966-2752-07-0
12. Томашевский В. М. Моделювання систем. — BHV, 2005. — 352 c. — ISBN 966-552-120-9
13. Проектування систем і комплексів інформаційних технологій проектування : курс лекцій. — Київ : НАУ, 2018. — 41 с.
14. уклад.: О. C. Коваленко, Добровська. Л. М. Проектування інформаційних систем: Загальні питання теорії проектування ІС. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 192 с.
15. Уоррен. Алгоритмические трюки для программистов. — Изд.дом Вильямс, 2003.