Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 73
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 3. Суспільні науки -> 316. Соціологія ->

1. Горпинич О. В., Клименко О. Ю., Москаленко Л. М. Соціологія: навч. посіб. — Київ : ДУТ, 2019. — 235 с.
2. Грищук В. К. Соціальна відповідальність: навч. посіб. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. — 152 с. — ISBN 978-617-607-859-3
3. Джіджавадзе О. Ю. Сучасна культура та цівілізація в глобалізаційних процесах. — Гуманітарний часопис, 2008. — № 3. — С.5-10
4. За наук. ред. Пачковського Ю. Ф. Соціологія: теорії середнього рівня: навч. посіб. — Київ : "Каравела", 2020. — 356 с. — ISBN 978-966-8019-97-5
5. Козирєв М. П. Соціологія: навч. посіб. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. — 440 с. — ISBN 066-322-016-3
6. Конецкая В.П. Социология коммуникации. 2000. — 201с.
7. Кузьменко Т. М. Соціологія : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 320 с. — ISBN 978-611-01-0037-3
8. Курчаба Т. Соціологія: навч.-метод. посіб. — Львів : Сорока Т. Б., 2015. — 185 с.
9. Мейжис І. А. Соціологія особистості : навч. посіб. — Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. — 204 с. — ISBN 978-966-336-373-8
10. Перегуда Є. В. Соціологія: навч. посіб. — Київ : КНУБА, 2012. — 140 с.
11. Рахманов О. А., Бульбенюк С. С., Манелюк Ю. М. Історія соціології: навч. посіб. — К: КНЕУ, 2017. — 279 с. — ISBN 978-966-926-159-5
12. Ред. Гошовська В. А., Пашко Л. А. Політичне лідерство: Навч. посіб. — Київ: НАДУ, 2013. — 300 с. — ISBN 978-966-619-339-4
13. Соціологія: навч. посіб. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. — 448 с. — ISBN 978-966-423-153-1
14. Ред. Піч В. М. Соціологія: Підручник. — Львів: Магнолія 2006, 2009. — 293 с. — ISBN 966-8340-25-6
15. СемигінаТ. Сучасна соціальна робота. — Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. — 275 с. — ISBN 978-966-64-097-8
16. Танчин І. Соціологія: навч. посіб. — Львів, 2019.
17. Толстов І. В., Даніл’ян В. О. Соціологія: навч. посіб. — Харків: УкрДУЗТ, 2018. — 284 с. — ISBN 978-617-654-078-6
18. Требін М. П. Соціологія : підруч. — Харків : Право, 2010. — 224 с. — ISBN 978-966-458-171-1
19. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. — Київ: Видавничий дім "Гельветика", 2022. — 172 с.