Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 3. Суспільні науки -> 316. Соціологія ->

1. Горпинич О. В., Клименко О. Ю., Москаленко Л. М. Соціологія: навч. посіб. — Київ : ДУТ, 2019. — 235 с.
2. Грищук В. К. Соціальна відповідальність: навч. посіб. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. — 152 с. — ISBN 978-617-607-859-3
3. Джіджавадзе О. Ю. Сучасна культура та цівілізація в глобалізаційних процесах. — Гуманітарний часопис, 2008. — № 3. — С.5-10
4. За наук. ред. Пачковського Ю. Ф. Соціологія: теорії середнього рівня: навч. посіб. — Київ : "Каравела", 2020. — 356 с. — ISBN 978-966-8019-97-5
5. Конецкая В.П. Социология коммуникации. 2000. — 201с.
6. Кузьменко Т. М. Соціологія : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 320 с. — ISBN 978-611-01-0037-3
7. Курчаба Т. Соціологія: навч.-метод. посіб. — Львів : Сорока Т. Б., 2015. — 185 с.
8. Мокшанцев Р. И. Социальная психология: Учебное пособие для вузов. — М.:Сибирское соглашение, ИНФРА-М, 2001. — 408 с. — ISBN 51654238179
9. Перегуда Є. В. Соціологія: навч. посіб. — Київ : КНУБА, 2012. — 140 с.
10. Рахманов О. А., Бульбенюк С. С., Манелюк Ю. М. Історія соціології: навч. посіб. — К: КНЕУ, 2017. — 279 с. — ISBN 978-966-926-159-5
11. Ред. Гошовська В. А., Пашко Л. А. Політичне лідерство: Навч. посіб. — Київ: НАДУ, 2013. — 300 с. — ISBN 978-966-619-339-4
12. Соціологія: навч. посіб. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. — 448 с. — ISBN 978-966-423-153-1
13. Ред. Піч В. М. Соціологія: Підручник. — Львів: Магнолія 2006, 2009. — 293 с. — ISBN 966-8340-25-6
14. СемигінаТ. Сучасна соціальна робота. — Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. — 275 с. — ISBN 978-966-64-097-8
15. Требін М. П. Соціологія : підруч. — Харків : Право, 2010. — 224 с. — ISBN 978-966-458-171-1
16. Чудовська І. А. Соціологія масових комунікацій: навч. посіб.. — Київ, 2021. — 235 с.