Міжнародний Науково-технічний Університет

Енциклопедія Трипільської цивілізації: в двох т. — Київ : Укрполіграфмедіа, 2004. — 653 с.

Енциклопедія Трипільської цивілізації: В 2-х т / М. Ю. Відейко. — К.: Укрполіграфмедіа, 2004. — 703 с.

Іванов В. Г. Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності. Навчальний посібник. — Харків, "Право", 2010.

Дэвени Т., Мац Л. Н., Незлин Р. С. Аминокислоты, пептиды и белки: пер. с англ. — М.: Мир, 1976. — 364 с.

Омельченко О. А. Римское право: учебник. — М. : Тон, 2000. — 208 с. — ISBN 978-5-699-27589-2

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1853
Усього літератури: 7734
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 134
Користувачів у каталозі: 1218

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 3. Суспільні науки -> 316. Соціологія ->

1. Аверьянов Л. Я. Контент-анализ: Учеб. пособие для вузов. — М.: КноРус, 2009. — 451 с. — ISBN 978-5-390-00495-1
2. Альтшуллер Г. С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности. — Минск: Беларусь, 1994. — 478с с. — ISBN 985-01-0075-3
3. Апатова Н. В. Актуальные вопросы развития инновационной деятельности: Материалы X Междунар. науч.-практ. конф.: Прилож. к науч.-практ. дискусс.-аналит. сб. "Вопросы развития Крыма". — Симф.: Таврия, 2005. — 221 с.: ил. — ISBN 966-572-311-1
4. Вершовский Михаил. А другого глобуса у вас нет?.. — "Альпина Паблишер",, 2002. — 416 с.
5. Власов В. І. Передвісник глобалізації. 2009. — 9с.
6. Джіджавадзе О. Ю. Сучасна культура та цівілізація в глобалізаційних процесах. — Гуманітарний часопис, 2008. — № 3. — С.5-10
7. Конецкая В.П. Социология коммуникации. 2000. — 201с.
8. Сборник трудов кафедры устойчивого инновационного развития Международного университета природы, общества и человека "Дубна". — М.: РАЕН, 2007. — 287с. — ISBN 5-89847-045-X