Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.27. Видобування нафти і газу ->

1. Андреев В. В., Уразаков К. Р., Далимов В. У. Справочник по добыче нефти. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2000. — 374 c. — ISBN 5-83-65-0048-7
2. Будников В. Ф., Булатов А. И., Петерсон А. Я. Контроль и пути улучшения технического состояния скважин. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2001. — 305 c. — ISBN 5-8365-0086-Х
3. Булатов А. И., Макаренко П. П., Шеметов В. Ю. Справочник инженера-эколога нефтедобывающей промышленности по методам анализа загрязнителей окружающей среды. Ч.2: Почва. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 1999. — 643 c. — ISBN 5-247-03814-2
4. Венгерцев Ю. О. Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання з дисципліни "Технологія зберігання і розподілу нафти і нафтопродуктів". — К.: МНТУ, 2004. — 20 с.
5. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Глоба В. М. [та ін.] Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів. Курс лекцій. — К.: МНТУ, 2008. — 514 с.
6. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Глоба В. М. [та ін.] Презентація дисципліни "Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів". Курс лекцій. — К.: МНТУ, 2008. — 117 с.
7. Вяхирев Р. И., Гриценко А. И., Тер-Саркисов Р. М. Разработка и эксплуатация газовых месторождений. — М.: Недра-Бизнесцентр, 2002. — 880 c. — ISBN 5-8365-0101-7
8. Газилов А. А. Увеличение нефтеотдачи неоднородных пластов на поздней стадии разработки. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2002. — 639 c. — ISBN 5-8365-0119-Х
9. Гумеров А. Г. Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций. — Москва: Недра-Бизнесцентр, 2001. — 475 с. — ISBN 5-8365-0098-3
10. Дуплякин В. К. Современные проблемы российской нефтепереработки и отдельные задачи ее развития. — Российский химический журнал Т. .LI, 2007. — № 4. — С.11-22
11. Евдокимов И. Н. Комплект учебных пособий по программе магистерской подготовки "Нефтегазовые нанотехнологии для разработки и эксплуатации месторождений". Часть 4. Проблемы несовместимости нефтей при их смешении: Учебное пособие. — М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. — 93с.
12. Меньшов Б. Г., Ершов М. С., Яризов А. Д. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности. Учеб. для вузов. — М.:ОАО Недра, 2000. — 487 c.
13. Мирзаджанзаде А. Технология и техника добычи нефти. — Москва, "Недра", 1986.
14. Михайлов В. А. Горючі корисні копалини України: підручник для геолог. та гірн. спец. вищ. навч. закл. — Київ: КНТ, 2009. — 380 с. — ISBN 978-966-439-076-4
15. Ред. Бойко В. С., Кондрат Р. М., Яремійчук Р. С. Довідник з нафтогазової справи. — Київ: Львів, 1996. — 620 с. — ISBN 5-335-01293-5
16. Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий: сб. науч. тр. II всерос. науч.-техн. конф., 19-20 марта 2009 г. Т. 2 / В. А. Шабанов. — Уфа: Изд-во Уфим. гос. нефтяного техн. ун-та, 2009. — 259 с. — ISBN 978-5-7831-0867-9
17. Щуров В. И. Технология и техника добычи нефти. — Россия "Недра", 1983.
18. Яремійчук, Возний. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, газу та твердих корисних копалин. — Київ "Кондор", 2006.
19. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин. — Москва, "Недра", 1980.
20. Словарь основных терминов и понятий для геолога-нефтяника/ Сост. В.П.Исаев. — Иркутск: Иркутский Гос. ун-т, 2001. — 56с.