Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 46
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.27. Видобування нафти і газу ->

1. Андреев В. В., Уразаков К. Р., Далимов В. У. Справочник по добыче нефти. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2000. — 374 c. — ISBN 5-83-65-0048-7
2. Будников В. Ф., Булатов А. И., Петерсон А. Я. Контроль и пути улучшения технического состояния скважин. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2001. — 305 c. — ISBN 5-8365-0086-Х
3. Булатов А. И., Макаренко П. П., Шеметов В. Ю. Справочник инженера-эколога нефтедобывающей промышленности по методам анализа загрязнителей окружающей среды. Ч.2: Почва. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 1999. — 643 c. — ISBN 5-247-03814-2
4. Венгерцев Ю. О. Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання з дисципліни "Технологія зберігання і розподілу нафти і нафтопродуктів". — К.: МНТУ, 2004. — 20 с.
5. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Глоба В. М. [та ін.] Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів. Курс лекцій. — К.: МНТУ, 2008. — 514 с.
6. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Глоба В. М. [та ін.] Презентація дисципліни "Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів". Курс лекцій. — К.: МНТУ, 2008. — 117 с.
7. Вяхирев Р. И., Гриценко А. И., Тер-Саркисов Р. М. Разработка и эксплуатация газовых месторождений. — М.: Недра-Бизнесцентр, 2002. — 880 c. — ISBN 5-8365-0101-7
8. Газилов А. А. Увеличение нефтеотдачи неоднородных пластов на поздней стадии разработки. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2002. — 639 c. — ISBN 5-8365-0119-Х
9. Гумеров А. Г. Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций. — Москва: Недра-Бизнесцентр, 2001. — 475 с. — ISBN 5-8365-0098-3
10. Дуплякин В. К. Современные проблемы российской нефтепереработки и отдельные задачи ее развития. — Российский химический журнал Т. .LI, 2007. — № 4. — С.11-22
11. Евдокимов И. Н. Комплект учебных пособий по программе магистерской подготовки "Нефтегазовые нанотехнологии для разработки и эксплуатации месторождений". Часть 4. Проблемы несовместимости нефтей при их смешении: Учебное пособие. — М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. — 93с.
12. Меньшов Б. Г., Ершов М. С., Яризов А. Д. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности. Учеб. для вузов. — М.:ОАО Недра, 2000. — 487 c.
13. Мирзаджанзаде А. Технология и техника добычи нефти. — Москва, "Недра", 1986.
14. Михайлов В. А. Горючі корисні копалини України: підручник для геолог. та гірн. спец. вищ. навч. закл. — Київ: КНТ, 2009. — 380 с. — ISBN 978-966-439-076-4
15. Ред. Бойко В. С., Кондрат Р. М., Яремійчук Р. С. Довідник з нафтогазової справи. — Київ: Львів, 1996. — 620 с. — ISBN 5-335-01293-5
16. Щуров В. И. Технология и техника добычи нефти. — Россия "Недра", 1983.
17. Яремійчук, Возний. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, газу та твердих корисних копалин. — Київ "Кондор", 2006.
18. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин. — Москва, "Недра", 1980.