Міжнародний Науково-технічний Університет

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Василега П. О. Електропостачання: підручник. — Суми : Сумський державний університет, 2019. — 521 с. — ISBN 978-966-657-743-9

Козлов В. Д., Захарченко В. П., Тачиніна О. М. Електрична частина станцій та підстанцій аеропортів: підручник. — К. : НАУ, 2018. — 312 с. — ISBN 978-966-932-088-9

Бойченко С., Пушак А., Топільницький П. Моторні палива: властивості та якість: підручник. — К. : "Центр учбової літератури", 2017. — 324 с. — ISBN 978-617-673-588-5

Осташевський М. О., Юр’єва О. Ю. Електричні машини і трансформатори: навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 452 с. — ISBN 978-617-7541-11-9

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5042
Усього літератури: 12113
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.27. Видобування нафти і газу ->

1. Михайлов В. А. Горючі корисні копалини України: підручник для геолог. та гірн. спец. вищ. навч. закл. — Київ: КНТ, 2009. — 380 с. — ISBN 978-966-439-076-4
2. Ред. Бойко В. С., Кондрат Р. М., Яремійчук Р. С. Довідник з нафтогазової справи. — Київ: Львів, 1996. — 620 с. — ISBN 5-335-01293-5
3. Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин. — Москва, "Недра", 1980.
4. Евдокимов И. Н. Комплект учебных пособий по программе магистерской подготовки "Нефтегазовые нанотехнологии для разработки и эксплуатации месторождений". Часть 4. Проблемы несовместимости нефтей при их смешении: Учебное пособие. — М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. — 93с.
5. Будников В. Ф., Булатов А. И., Петерсон А. Я. Контроль и пути улучшения технического состояния скважин. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2001. — 305 c. — ISBN 5-8365-0086-Х
6. Венгерцев Ю. О. Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання з дисципліни "Технологія зберігання і розподілу нафти і нафтопродуктів". — К.: МНТУ, 2004. — 20 с.
7. Яремійчук, Возний. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, газу та твердих корисних копалин. — Київ "Кондор", 2006.
8. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Глоба В. М. [та ін.] Презентація дисципліни "Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів". Курс лекцій. — К.: МНТУ, 2008. — 117 с.
9. Вяхирев Р. И., Гриценко А. И., Тер-Саркисов Р. М. Разработка и эксплуатация газовых месторождений. — М.: Недра-Бизнесцентр, 2002. — 880 c. — ISBN 5-8365-0101-7
10. Дуплякин В. К. Современные проблемы российской нефтепереработки и отдельные задачи ее развития. — Российский химический журнал Т. .LI, 2007. — № 4. — С.11-22
11. Булатов А. И., Макаренко П. П., Шеметов В. Ю. Справочник инженера-эколога нефтедобывающей промышленности по методам анализа загрязнителей окружающей среды. Ч.2: Почва. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 1999. — 643 c. — ISBN 5-247-03814-2
12. Андреев В. В., Уразаков К. Р., Далимов В. У. Справочник по добыче нефти. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2000. — 374 c. — ISBN 5-83-65-0048-7
13. Мирзаджанзаде А. Технология и техника добычи нефти. — Москва, "Недра", 1986.
14. Щуров В. И. Технология и техника добычи нефти. — Россия "Недра", 1983.
15. Венгерцев Ю. О., Худолей В. Ю., Глоба В. М. [та ін.] Технологія приймання, зберігання та розподілу нафти і нафтопродуктів. Курс лекцій. — К.: МНТУ, 2008. — 514 с.
16. Газилов А. А. Увеличение нефтеотдачи неоднородных пластов на поздней стадии разработки. — М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2002. — 639 c. — ISBN 5-8365-0119-Х
17. Гумеров А. Г. Эксплуатация оборудования нефтеперекачивающих станций. — Москва: Недра-Бизнесцентр, 2001. — 475 с. — ISBN 5-8365-0098-3
18. Меньшов Б. Г., Ершов М. С., Яризов А. Д. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности. Учеб. для вузов. — М.:ОАО Недра, 2000. — 487 c.