Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 51
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ -> Англійська мова ->

1. Бонк Н. А. Английский шаг за шагом: Курс для начинающих. В 2 т. — М.: 000 Издательство "Росмэн-Пресс", 2001. — 380 с.
2. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 1. — М: ГИС, 2001. — 637 с.
3. Буренко В. М. Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту): підруч. для 10 кл. — Харків : Вид-во "Ранок", 2018. — 208 с. — ISBN 978-617-09-4352-1
4. Буренко В. М. Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту): підруч. для 11 кл. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 208 с. — ISBN 978-617-09-5228-8
5. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. Англійська мова : (11-й рік навчання, профільний рівень) = English: підруч. для 11 кл. — Київ : Генеза, 2019. — 208 с. — ISBN 978-966-11-0971-0
6. Калініна Л. В. Англійська мовя. Your English Self: Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (9-й рік навчання). — К: "Наш час", 2011. — 367 с. — ISBN 978-966-1530-51-4
7. Калініна Л. Англійська мова : Підруч. для 10 кл. — Київ : Генеза, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-11-0438-8
8. Карп’юк О. Д. Англійська мова : Підруч. для 11 кл. — Тернопіль : Астон, 2011. — 296 с. — ISBN 978-966-308-377-3
9. Карпюк О. Д. Англійська мова: Підруч. для 10 кл. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. — ISBN 978-966-308-710-8
10. Карпюк О. Д. Англійська мова (11-й рік навчання): підручник для 11 класу. — Тернопіль: Астон, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-308-748-1
11. Кіктенко Т. М. Англійська мова. 11 клас (за підручником О. Д. Карп’юк). Рівень — стандарт. До програми 2010. — X.: Вид. група "Основа", 2012. — 191 c. — ISBN 978-617-00-1413-9
12. Кучма М. О. Англійська мова (7-й рік навчання, рівень стандарту): підручник для 11 класу. — Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2019. — 208 с. — ISBN 978-966-10-5784-4
13. Кучма М. О. Англійська мова. 6-й рік навчання [рівень стандарту]: підруч. для 10 кл. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. — 192 с. — ISBN 978-966-10-5358-7
14. Морська Л. І. Англійська мова (10-й рік навчання)(English (the 10th year of studles)): підруч. для 10 кл. — Тернопіль : Астон, 2018. — 288 с. — ISBN 978-966-308-715-3
15. Морська Л. І. Англійська мова ((11-й рік навчання, профільний рівень): підручник для 11 класу. — Тернопіль: Астон, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-308-749-8
16. Нерсисян М. А., Піроженко А. О. Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) підручник для 10 класу. — К.; Ірпінь: ТОВ "Видавництво "Перун", 2018. — 192 с. — ISBN 978-966-97783-8-3
17. Нерсисян М. А., Піроженко А. О. Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту): підруч. для 11 кл. — К.; Ірпінь: ТОВ "Видавництво "Перун", 2019. — 192 с. — ISBN 978-617-7709-27-4
18. Несвіт А. Англійська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. — К:, 2010. — 304 с.
19. Несвіт Алла. Англійська мова: підручник для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. (9 рік навчання). — К.: Генеза, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-11-0039-7
20. Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю. Англійська мова: Підруч. для 11 кл. серед. шк. — К: "Освiта", 1999. — 240 c. — ISBN 966-04-0364-X