Міжнародний Науково-технічний Університет

Рибачок Н. А. Операційні системи: лаб. практикум : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 100 с.

Ніколюк П. К. Моделювання систем: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ, 2023. — 228 с.

Крилова І. Г. Основи інвестування: конспект лекцій. — Миколаїв, 2023. — 73 с.

За заг. ред. Ківалова С. Загальне адміністративне право України: підручник. — Одеса : Фенікс, 2023. — 792 с. — ISBN 978-966-928-929-2

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 248
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.76. Фондовий ринок. Грошовий ринок. Ринок капіталу. Приватні довірчі товариства ->

1. Арутюнян С. С., Іоргачова М. І. Ринок фінансових послуг: навч.посіб. — Харків: "Діса плюс", 2020. — 312 с. — ISBN 978-617-7927-07-4
2. Бакаєв Л. О., Соколова Е. О., Шиндирук І. П. [та ін.] Ринок фінансових послуг: навч. посіб. — Київ : ДЕТУТ, 2014. — 384 с. — ISBN 978-966-2197-64-8
3. Близнюк О. П., Іванюта О. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. — Харків : ХДУХТ, 2017. — 255 с.
4. Валюх О. В. Гроші та кредит. Методичні матеріали. 2005.
5. Валюх О. В. Збірка організаційно-методичних матеріалів з дисципліни "Гроші та кредит". 2005.
6. Васюренко O. B. Банківські операції: Навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. (Вища освіта XXI століття).. — К.: Знання, 2008. — 318с.
7. Відп. ред.Шульга Н. П. Фінансовий ринок: сучасні тренди та нові виклики [Електронний ресурс] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 31 жовтня 2022 р.). — Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2022. — 115 с. — ISBN 978-966-918-057-5
8. Волкова В. В., Волкова Н. І. Гроші і кредит: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. — 300 с.
9. Габбард Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 889 c. — ISBN 966–574–692–8
10. Дема Д. І., Абрамова І. В., Шубенко І. А. [та ін.] Ринок фінансових послуг: навч. посіб. — Київ : Алерта, 2013. — 376 с. — ISBN 978-617-566-217-5
11. Дульська І. В. Біржова діяльність та операції з цінними паперами : опорний конспект до вивчення курсу. — Київ, 2015.
12. Дульська І. В. Біржова діяльність та операції з цінними паперами : методичні рекомендації та контрольні завдання до вивчення курсу. — Київ, 2016.
13. Еш С. М. Ринок фінансових послуг. — Київ : Центр учбової літератири, 2015. — 400 с. — ISBN 678-617-673-346-1
14. Іванчук Н. В. Гроші і кредит: навч. посіб. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. — 332 с.
15. Карлін М. І., Проць Н. В. Фінанси зарубіжних країн: конспект лекцій. — Луцьк: Вежа-друк, 2022. — 103 с.
16. Катан Л. І. Банківська система: навч. посіб. — Дніпро : Пороги, 2017. — 444 с. — ISBN 978-617-518-330-4
17. Кириченко О. А., Єрохін С. А. Ринок фінансових послуг: Підручник. — Київ : Національна академія управління, 2009. — 352 с. — ISBN 978-966-8406-44-7
18. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2011. — 352 с. — ISBN 978-966-364-912-2
19. Коренюк П. І., Коренюк Л. В. Гроші і кредит: навч. посіб. — Кам’янське : ДДТУ, 2019. — 402 с. — ISBN 978-966-175-189-6
20. Краус Н. М., Краус К. М., Марченко О. В. Актуальні проблеми фінансів та економіки: навч. посіб. — Київ: Аграр Медіа Груп, 2023. — 286 с. — ISBN 978-617-646-520-1