Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 143
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.7. Економіка фінансів. Гроші. Кредит ->

1. Краус Н. М., Краус К. М., Марченко О. В. Актуальні проблеми фінансів та економіки: навч. посіб. — Київ: Аграр Медіа Груп, 2023. — 286 с. — ISBN 978-617-646-520-1
2. Катан Л. І. Банківська система: навч. посіб. — Дніпро : Пороги, 2017. — 444 с. — ISBN 978-617-518-330-4
3. Васюренко O. B. Банківські операції: Навч. посіб. — 6-те вид., перероб. і доп. (Вища освіта XXI століття).. — К.: Знання, 2008. — 318с.
4. Дульська І. В. Біржова діяльність та операції з цінними паперами : методичні рекомендації та контрольні завдання до вивчення курсу. — Київ, 2016.
5. Дульська І. В. Біржова діяльність та операції з цінними паперами : опорний конспект до вивчення курсу. — Київ, 2015.
6. Іванчук Н. В. Гроші і кредит: навч. посіб. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. — 332 с.
7. Волкова В. В., Волкова Н. І. Гроші і кредит: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. — 300 с.
8. Коренюк П. І., Коренюк Л. В. Гроші і кредит: навч. посіб. — Кам’янське : ДДТУ, 2019. — 402 с. — ISBN 978-966-175-189-6
9. Пахомов В. І., Стрільчук Л. В. Гроші та кредит. — К.: МАУП, 2004.
10. Шевчук І. Л. Гроші та кредит: курс лекцій. — Харків : ХДУХТ, 2016. — 382 с.
11. Укл.: Гладинець Н.Ю. Гроші та кредит: методичні рекомендації до проведення практичних занять. — Мукачево: МДУ, 2023. — 50 с.
12. Щетинін А. І. Гроші та кредит: навч посіб. — Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. — 163 с. — ISBN 978-966-328-155-1
13. Гроші та кредит: Навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 124 с. — ISBN 966-574-389-9
14. Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ, 2011. — 602 c. — ISBN ISBN 966–574–199–3
15. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2011. — 352 с. — ISBN 978-966-364-912-2
16. Валюх О. В. Гроші та кредит. Методичні матеріали. 2005.
17. Габбард Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 889 c. — ISBN 966–574–692–8
18. Иванов В. М. Деньги и кредит. — К. МАУП, 2003.
19. Валюх О. В. Збірка організаційно-методичних матеріалів з дисципліни "Гроші та кредит". 2005.
20. Орленко, Н. С. Інформаційні системи фондового ринку: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003.