Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевченко В. Г., Фурсіна А. Д., Шумикін С. О. Теоретична та прикладна механіка: навчальний посібник: в 4 ч. Ч. 1: Теоретична механіка. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 188 с. — ISBN 978-966-653-537-8

Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика). — Чернівці, 2022. — 100 с.

Киркач Б. М., Хавін В. Л. Розрахунки на міцність та жорсткість стержнів при простих видах деформування [Електронний ресурс]: тексти лекцій. — Харків : НТУ "ХПІ", 2023. — 218 с.

Дідур В. А., Журавель Д. П. Технічна механіка рідини і газу: підручник. — Меліто- поль: ТОВ "Колор Принт", 2019. — 476 с. — ISBN 978-966-2489-77-4

Колєчкіна І., Рижкова Т. Фізика. Механіка: навчально-методичний посібник для доуніверситетської підготовки іноземних слухачів: навч.-метод. посіб. — Полтава: Полтавський державний медичний університет, 2022. — 140 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5809
Усього літератури: 12698
Відвідувачів на сайті: 59
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 659.1. Реклама та рекламна діяльність ->

1. Білоконенко Л. А. Основи рекламознавства : практикум. — Кривий Ріг : КДПУ, 2020. — 112 с.
2. Воронько-Невіднича Т. В., Калюжна Ю. П., Хурдей В. Д. Реклама і рекламна діяльність : навч. посіб. — Полтава, РВВ ПДАА, 2018. — 230 с.
3. Георгий Почепцов. Теория коммуникации. — Из-во "Ваклер", серия, 2001. — 656 c. — ISBN 966-543-048-3
4. Горпинич О. В., Архипова А. О. Соціологія масових комунікацій та медіапланування: навч. посіб. — Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. — 255 с.
5. Грушевська Ю. А., Барабанова Н. Р., Назаренко О. М. [та ін.] Теорія та історія реклами: навч.-метод. посіб. — Одеса : Фенікс, 2019. — 127 с. — ISBN 978-966-928 415-0
6. Діброва Т. Г., Солнцев С. О., Бажеріна К. В. Рекламний менеджмент: теорія і практика: підручник. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2018. — 300 с.
7. Ерфан В. Й., Довба І. В. Рекламна діяльність: навч.-метод. комплекс. — Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. — 40 с.
8. Єнін М. Н., Северинчик О. П. Соціологія громадської думки та мас-медіа: Комплекс навч. метод.забезпечення дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 81 с.
9. Конецкая В.П. Социология коммуникации. 2000. — 201с.
10. Холод О. М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : Навч. посіб. — К. : Видавництво "Білий Тигр", 2018. — 370 с. — ISBN 978-617-7616-00-8
11. Чудовська І. А. Соціологія масових комунікацій: навч. посіб. — Київ, 2021. — 235 с.
12. Соціологія культури та міжкультурна комунікація : навч.-метод. посіб. — Старобільськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2018. — 263 с.