Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 659.1. Реклама та рекламна діяльність ->

1. Білоконенко Л. А. Основи рекламознавства : практикум. — Кривий Ріг : КДПУ, 2020. — 112 с.
2. Воронько-Невіднича Т. В., Калюжна Ю. П., Хурдей В. Д. Реклама і рекламна діяльність : навч. посіб. — Полтава, РВВ ПДАА, 2018. — 230 с.
3. Горпинич О. В., Архипова А. О. Соціологія масових комунікацій та медіапланування: навч. посіб. — Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. — 255 с.
4. Грушевська Ю. А., Барабанова Н. Р., Назаренко О. М. [та ін.] Теорія та історія реклами: навч.-метод. посіб. — Одеса : Фенікс, 2019. — 127 с. — ISBN 978-966-928 415-0
5. Діброва Т. Г., Солнцев С. О., Бажеріна К. В. Рекламний менеджмент: теорія і практика: підручник. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2018. — 300 с.
6. Ерфан В. Й., Довба І. В. Рекламна діяльність: навч.-метод. комплекс. — Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. — 40 с.
7. Єнін М. Н., Северинчик О. П. Соціологія громадської думки та мас-медіа: Комплекс навч. метод.забезпечення дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 81 с.
8. Іванечко Н. Управління рекламною діяльністю: навч. посіб. — Тернопіль: Західноукраїнський національний університет, 2022. — 88 с. — ISBN 978-966-654-670-1
9. Холод О. М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : Навч. посіб. — К. : Видавництво "Білий Тигр", 2018. — 370 с. — ISBN 978-617-7616-00-8
10. Чудовська І. А. Соціологія масових комунікацій: навч. посіб. — Київ, 2021. — 235 с.
11. Соціологія культури та міжкультурна комунікація : навч.-метод. посіб. — Старобільськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2018. — 263 с.