Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> Стратегічний аналіз ->

1. Головко Т.В. Сагова С.В. Стратегічний аналіз. — Київ : КНЕУ, 2002. — 198 с. — ISBN 966–574–313–9
2. Дикань В. Л., Токмакова І. В., Овчиннікова В. О. Економічна діагностика: Підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2022. — 284 с.
3. Лотиш О. Я. Стратегічний аналіз галузі. Навч. посіб. — Тернопіль: Економічна думка, 2019. — 248 с.
4. Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. — К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2018. — 350 с. — ISBN 978-617-02-0137-9
5. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: підручник. — Харків : ХНУВС, 2021. — 208 с. — ISBN 978-966-610-241-9
6. Фаріон І. Д. Стратегічний аналіз. — Тернопіль : ТНЕУ, 2009. — 635 с.