Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 75
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 347.44 Договірне право ->

1. Амеліна А. С. Договірне право: практикум. — Ірпінь : Дер- жавний податковий університет, 2022. — 244 с. — ISBN 978-966-337-670-7
2. Бондар Т. В. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2008. — 896 с. — ISBN 978-966-667-307-0.
3. Договір як універсальна правова конструкція : монографія. — Харків : Право, 2012. — 432 с. — ISBN 978-966-458-379-1
4. Жилінкова І. В. Договірне право в умовах ринкової економіки: Конспект лекцій. — Харків : Національна юридична академія України, 2008. — 116 с. — ISBN 978-966-458-073-8
5. За заг. ред. Долинської М. С. Проблеми правового регулювання договірних відносин суб’єктів господарювання: монографія. — Львів: ТОВ "Галицька видавнича спілка", 2019. — 247 с. — ISBN 978-617-7809-06-6
6. Марушева О. Г. Договірне право: консп. лекцій. — Харків : Монограф, 2016. — 107 с.
7. Мілаш В. С. Договірне право: конспект лекцій. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 80 с.
8. Попелюк. В. П., Добровольська В. В., Гофман О. Р. Контрактне право : навч.-метод. посіб. — Одеса, 2021. — 84 с.
9. Сотниченко В. М. Договірне право: навч. посіб. — Київ : [Б. в.], 2016. — 230 с.
10. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлай-конференції (м. ІваноФранківськ, 26 березня 2021р.). — Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. — 153 с.