Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.492. Захист інформації. Комп’ютерна безпека ->

1. А. Соколов, О. Степанюк. Защита от компьютерного терроризма. — БХВ-Петербург Арлит, 2002.
2. Алферов А.П. Основы криптографии. Учебное пособие, 2-е изд. — М.: Гелиос АРВ, 2002. — 480 с.
3. Антонюк А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. Навчальний посібник. 2004.
4. Антонюк А. О., Жора В. В. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації. — Національний університет ДПС України, 2009. — 205 c.
5. Ахрамович В. М., Козлов В. В. Інформаційна безпека: Практикум. — Київ : ДП "Інформ. – аналіт. агентство", 2015. — 340 с. — ISBN 978-966-2142-76-1
6. Бабенко Т. В., Гулак Г. М., Сушко С. О. [та ін.] Криптологія у прикладах, тестах і задачах: навч. посібник. — Д.: Національний гірничий університет, 2013. — 318 c. — ISBN 978-966-350-436-0
7. Безбогов А. А., Яковлев А. В., Шамкин В. Н. Методы и средства защиты компьютерной информации. — Тамбов, Издательство ТГТУ, 2006.
8. Безрук В. М., Баранник В. В. Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба. Монография. — Харьков: Издательство "Лидер", 2017. — 600 с.
9. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Безпека інформаційної аналітики: стратегія, тактика, мистецтво, технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 63 с.
10. Бондарев В. В. Анализ защищенности и мониторинг компьютерных сетей. Методы и средства: учеб. пособ. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. — 225 [3] c. — ISBN 978-5-7038-4757-2
11. Бурячок В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник. — Київ: ДУТ, 2015. — 288 с. — ISBN 978–966–2970–86–9
12. Бурячок В. Л. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник. — Київ : ДУТ, 2015. — 345 с. — ISBN 978–966–2970–81–4
13. Ван Х. К. Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник.
14. Вострецова Е. В. Основы информационной безопасности : учеб. пособ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-7996-2677-8
15. Грайворонський М. В., Новіков О. М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: підручник. — Київ : Видавнича група BHV, 2009. — 608 с. — ISBN 966-552-167-5
16. Гребенюк А. М. Основи управління інформаційною безпекою: навч. посібник. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутріш. справ, 2020. — 144 с. — ISBN 978-617-627-148-2
17. Грибунин В. Г. Комплексная система защиты информации на предприятии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М. : Издательский центр "Академия", 2009. — 416 c.
18. Інформаційна безпека держави: навч. посіб. — Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК "Орхідея", 2018. — 166 с. — ISBN 978-617-7609-22-2
19. Даник Ю. Г., Воробієнко П. П., Чернега. В. М. Основи кібербезпеки та кібероборони: підручник. — Oдеса.: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. — 320 с. — ISBN 978-617-582-069-8
20. Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій : навч. посіб. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 632 с. — ISBN 978-966-623-927-6