Міжнародний Науково-технічний Університет

Lex portus: юр. наук. журн — Одеса : НУОЮА, 2018. — № 1. — 168 с.

Lex portus: юр. наук. журн — Одеса : НУОЮА, 2017. — № 6. — 170 с.

Lex portus: юр. наук. журн — Одеса : НУОЮА, 2017. — № 5. — 70 с.

Lex portus: юр. наук. журн — Одеса : НУОЮА, 2017. — № 4. — 178 с.

Lex portus: юр. наук. журн — Одеса : НУОЮА, 2017. — № 3. — 183 с.

Книжок у каталозі: 6328
Книжок у електр. бібліотеці: 3201
Усього літератури: 9529
Відвідувачів на сайті: 143
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.492. Захист інформації. Комп’ютерна безпека ->

1. А. Соколов, О. Степанюк. Защита от компьютерного терроризма. — БХВ-Петербург Арлит, 2002.
2. Алферов А.П. Основы криптографии. Учебное пособие, 2-е изд. — М.: Гелиос АРВ, 2002. — 480 с.
3. Антонюк А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. Навчальний посібник. 2004.
4. Антонюк А. О., Жора В. В. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації. — Національний університет ДПС України, 2009. — 205 c.
5. Бабенко Т. В., Гулак Г. М., Сушко С. О. [та ін.] Криптологія у прикладах, тестах і задачах: навч. посібник. — Д.: Національний гірничий університет, 2013. — 318 c. — ISBN 978-966-350-436-0
6. Безбогов А. А., Яковлев А. В., Шамкин В. Н. Методы и средства защиты компьютерной информации. — Тамбов, Издательство ТГТУ, 2006.
7. Бурячок В. Л. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник. — Київ : ДУТ, 2015. — 345 с. — ISBN 978–966–2970–81–4
8. Ван Х. К. Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник.
9. Грибунин В. Г. Комплексная система защиты информации на предприятии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М. : Издательский центр "Академия", 2009. — 416 c.
10. Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій : навч. посіб. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 632 с. — ISBN 978-966-623-927-6
11. Ж.Брассар. Современная криптология. — Издательско-полиграфическая фирма Полимед, 1999.
12. Жарков Я. М., Дзюба М. Т., Замаруєва І. В. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави: Підручник. — Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. — 274 с.
13. Жураковський Ю. П., Полторак В. П. Торія інформації та кодування: Підручник. — Київ : Вища школа, 2001. — 255 с. — ISBN 966-642-031-7
14. Зубок М. І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності. — Київ : ГНОЗІС, 2015. — 216 с. — ISBN 978-966-2760-20-0
15. Технології комп’ютерної безпеки / А. В. Ільчук. — Рівне : МЕГУ, 2011. — Кн. 4. — 70 с.
16. Кавун С. В. Інформаційна безпека: навч. посіб. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — 196 с. — ISBN 978-966-676-281-1
17. Казарин О. В. Теория и практика защиты программ. — Москва, 2004. — 450 c.
18. Кожевников В. Л. Теорія інформації та кодування : навч. посібник. — Дніпро : НГУ, 2011. — 108 с.
19. Крылова А. Безопасность информационных систем. Методические указания по курсу. — УЦ СамГТУ & SoftLine Academy, 2006.
20. Щербаков Л. Ю. Прикладная криптография. — Русская редакция, 2003.