Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 63
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.492. Захист інформації. Комп’ютерна безпека ->

1. Антонюк А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. Навчальний посібник. 2004.
2. Антонюк А. О., Жора В. В. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації. — Національний університет ДПС України, 2009. — 205 c.
3. Ахрамович В. М., Козлов В. В. Інформаційна безпека: Практикум. — Київ : ДП "Інформ. – аналіт. агентство", 2015. — 340 с. — ISBN 978-966-2142-76-1
4. Бабенко Т. В., Гулак Г. М., Сушко С. О. [та ін.] Криптологія у прикладах, тестах і задачах: навч. посібник. — Д.: Національний гірничий університет, 2013. — 318 c. — ISBN 978-966-350-436-0
5. Безрук В. М., Баранник В. В. Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка информации, кибербезопасность, информационная борьба. Монография. — Харьков: Издательство "Лидер", 2017. — 600 с.
6. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Безпека інформаційної аналітики: стратегія, тактика, мистецтво, технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 63 с.
7. Бурячок В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник. — Київ: ДУТ, 2015. — 288 с. — ISBN 978–966–2970–86–9
8. Бурячок В. Л. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник. — Київ : ДУТ, 2015. — 345 с. — ISBN 978–966–2970–81–4
9. Ван Х. К. Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник.
10. Вишня В. Б., Гавриш О. С., Рижков Е. В. Основи інформаційної безпеки: навч. посіб. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутріш. справ, 2020. — 128 с. — ISBN 978-617-7665-08-2
11. Гапак О. М. Захист інформації в комп’ютерних системах: підручник. — Ужгород, 2021. — 184 с.
12. Грайворонський М. В., Новіков О. М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: підручник. — Київ : Видавнича група BHV, 2009. — 608 с. — ISBN 966-552-167-5
13. Гребенюк А. М. Основи управління інформаційною безпекою: навч. посібник. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутріш. справ, 2020. — 144 с. — ISBN 978-617-627-148-2
14. Гулак Г. М. Методологія захисту інформації. Аспекти кібербезпеки: підручник. — К.: Видавництво НА СБ України, 2020. — 256 с.
15. Інформаційна безпека держави: навч. посіб. — Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК "Орхідея", 2018. — 166 с. — ISBN 978-617-7609-22-2
16. Даник Ю. Г., Воробієнко П. П., Чернега. В. М. Основи кібербезпеки та кібероборони: підручник. — Oдеса.: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. — 320 с. — ISBN 978-617-582-069-8
17. Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій : навч. посіб. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 632 с. — ISBN 978-966-623-927-6
18. Жарков Я. М., Дзюба М. Т., Замаруєва І. В. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави: Підручник. — Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. — 274 с.
19. Жилін А. В., Шаповал О. М., Успенський О. А. Технології захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2021. — 213 c.
20. Жураковський Б. Ю., Зенів І. О. Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний ресурс]. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 271 с.