Міжнародний Науково-технічний Університет

Козак Ю. Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. — Київ, Котовіце: Центр учбової літератури, 2016. — 289 с. — ISBN 978-611-01-0732-7

Ткачук К. Н. Основи охорони праці: Підручник. — Київ: Основа, 2006. — 448 с. — ISBN 966–699–156–Х

Баранова В. Г. Податкова система: Навч. посіб. — Одеса: ВМВ, 2014. — 344 с.

Хлівний В. К. Податкова система: навч.-метод. посіб. — Київ: КНЕУ, 2014. — 372 с. — ISBN 978–966–483–824–2

Ред. Решетило В. П. Національна економіка: навч. посіб. — Харків : ХНАМГ, 2009. — 386 с. — ISBN 978-966-695-175-8

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2194
Усього літератури: 8336
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 1291

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.492. Захист інформації. Комп’ютерна безпека ->

1. А. Соколов, О. Степанюк. Защита от компьютерного терроризма. — БХВ-Петербург Арлит, 2002.
2. Алферов А.П. Основы криптографии. Учебное пособие, 2-е изд. — М.: Гелиос АРВ, 2002. — 480 с.
3. Антонюк А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. Навчальний посібник. 2004.
4. Антонюк А. О., Жора В. В. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації. — Національний університет ДПС України, 2009. — 205 c.
5. Безбогов А. А., Яковлев А. В., Шамкин В. Н. Методы и средства защиты компьютерной информации. — Тамбов, Издательство ТГТУ, 2006.
6. Ван Х. К. Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник.
7. Грибунин В. Г. Комплексная система защиты информации на предприятии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М. : Издательский центр "Академия", 2009. — 416 c.
8. Ж.Брассар. Современная криптология. — Издательско-полиграфическая фирма Полимед, 1999.
9. Казарин О. В. Теория и практика защиты программ. — Москва, 2004. — 450 c.
10. Крылова А. Безопасность информационных систем. Методические указания по курсу. — УЦ СамГТУ & SoftLine Academy, 2006.
11. Щербаков Л. Ю. Прикладная криптография. — Русская редакция, 2003.
12. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеев, В. Ф. Шаньгин. — М.: Радио и связь, 2001. — 2-е изд. — 376 c. — ISBN 5-256-01518-4
13. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: учеб. пособие. — М.: ИД "Форум" ИНФРА-М, 2010. — 592 c.
14. Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире: [Пер. с англ.]. — СПб.; М.; Н. Новгород: Питер, 2003. — 368 с. — ISBN 5-318-00193-9 В пер