Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковальова О. М., Микитенко Д. О. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування. — ФОП Вишемирський В. С., 2020. — 194 с. — ISBN 978-617-7783-84-7

уклад. Земко А.М. Аграрне право. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 111 с.

Кримінальний процес: підруч. Ч.1 / Р. І. Благута, Ю. В. Гу-цуляк, О. М. Дуфенюк. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — № 1. — 532 с. — ISBN 978-617-511-287-8

Кримінальний процес : підручник Ч.1 — Дніпро: ДДУВС, 2017. — № 1. — 337 с. — ISBN 978-966-383-459-4

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. — Київ : ВД "Дакор", 2018. — 386 с. — ISBN 978-617-7020-98-0

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.492. Захист інформації. Комп’ютерна безпека ->

1. Крылова А. Безопасность информационных систем. Методические указания по курсу. — УЦ СамГТУ & SoftLine Academy, 2006.
2. Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій : навч. посіб. — Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 632 с. — ISBN 978-966-623-927-6
3. Грайворонський М. В., Новіков О. М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем: підручник. — Київ : Видавнича група BHV, 2009. — 608 с. — ISBN 966-552-167-5
4. Низенко Е. І., Каленяк В. П. Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва: Навч. посіб. — Київ : МАУП, 2006. — 134 с. — ISBN 966-608-685-9
5. Франчук В. М. Захист інформаційних ресурсів: криптографічні та стеганографічні методи захисту даних. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. — 120 с.
6. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Ю. В. Романец, П. А. Тимофеев, В. Ф. Шаньгин. — М.: Радио и связь, 2001. — 2-е изд. — 376 c. — ISBN 5-256-01518-4
7. А. Соколов, О. Степанюк. Защита от компьютерного терроризма. — БХВ-Петербург Арлит, 2002.
8. Зубок М. І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності. — Київ : ГНОЗІС, 2015. — 216 с. — ISBN 978-966-2760-20-0
9. Жарков Я. М., Дзюба М. Т., Замаруєва І. В. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави: Підручник. — Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. — 274 с.
10. Кавун С. В. Інформаційна безпека: навч. посіб. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — 196 с. — ISBN 978-966-676-281-1
11. Ахрамович В. М., Козлов В. В. Інформаційна безпека: Практикум. — Київ : ДП "Інформ. – аналіт. агентство", 2015. — 340 с. — ISBN 978-966-2142-76-1
12. Бурячок В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник. — Київ: ДУТ, 2015. — 288 с. — ISBN 978–966–2970–86–9
13. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: учеб. пособие. — М.: ИД "Форум" ИНФРА-М, 2010. — 592 c.
14. Грибунин В. Г. Комплексная система защиты информации на предприятии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М. : Издательский центр "Академия", 2009. — 416 c.
15. Бабенко Т. В., Гулак Г. М., Сушко С. О. [та ін.] Криптологія у прикладах, тестах і задачах: навч. посібник. — Д.: Національний гірничий університет, 2013. — 318 c. — ISBN 978-966-350-436-0
16. Безбогов А. А., Яковлев А. В., Шамкин В. Н. Методы и средства защиты компьютерной информации. — Тамбов, Издательство ТГТУ, 2006.
17. Лахно В. А. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Оснви криптографічного захисту інформації". — Київ: [Б. в.], 2016. — 172 с.
18. Антонюк А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. Навчальний посібник. 2004.
19. Алферов А.П. Основы криптографии. Учебное пособие, 2-е изд. — М.: Гелиос АРВ, 2002. — 480 с.
20. Ван Х. К. Основы криптологии. Профессиональное руководство и интерактивный учебник.