Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 62
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 2. Релігія. Теологія -> 21-29. Теологія. Релігія ->

1. Арутюнов В. Х., Мішин В. М., Мішин Н. Ю. Релігієзнавство: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 201 c. — ISBN 966-574-202-7
2. Борозенець Т. А., Гаврилюк Т. В. Релігієзнавство: навч. посіб. — Київ, 2013. — 185 с. — ISBN 978-966-2503-25-8
3. Гончарова Н. І. Релігієзнавство: навчально-методичний посібник. — Одеса : Астропринт, 2017. — 116 с.
4. Гурська Л. І. Релігієзнавство: навчальний посібник. — Київ : Центр учб. л-ри, 2016. — 172 с.
5. Єременко О. М., Токар Л. В. Релігієзнавство: навчально-методичні рекомендації. — Одеса : Фенікс, 2021. — 72 с.
6. Кучера Т. М. Релігієзнавсто [Електронний ресурс]: навч. посіб.. — Київ: КНЕУ, 2016. — 95 с. — ISBN 978-966-926-074-1
7. Лешан В. Ю. Основи релігієзнавства: підручник для студ. вищ. навч. закл. — Чернівці: ЧНУ, 2010. — 360 с. — ISBN 966-568-795-6
8. Плахтій М. П., Сулятицька Т. В. Релігієзнавство: навч. посіб. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. — 168 с.
9. Ред. Мозговий Л. І., Бучма О. В. Релігієзнавство: навч. посіб. - 2-ге вид. — Київ: Центр учбової літератури, 2008. — 264 с. — ISBN 978-966-364-955-9
10. Тарабан Ю. В., Сбруєва А. А. Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України: [монографія]. — Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. — 252 с. — ISBN 978-966-698-317-9
11. Титаренко В. В. Релiгiєзнавство. Посiбник. — К.: КУБГ, 2021. — 137 с.
12. Яроцький П. Л. Релігієзнавство: Навч. посіб. — Київ: Кондор, 2004. — 308 с. — ISBN 966-7982-56-4
13. Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького). — К.: НМУ ім. О. О. Богомольця, 2022. — 278 с. — ISBN 978-617-7565-95-5