Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 16
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.738.5. Інтернет ->

1. tutorialspoint. XML Extensible Markup Language (XML tutorial). — Tutorials Point Pvt.Ltd, 2014. — 64 c.
2. Шендрик В. В., Бондар О. В., Парфененко Ю. В. Web-програмування : курс лекцій. — Суми: СумДУ, 2013. — 124 с.
3. Гусак О. М., Гусак В. В. Сучасні інформаційні технології та медична статистика: навч.- метод. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 160 с.
4. Добровська Л. М., Аверьянова О. В. Управління ІТ-пректами в Microsoft Project: Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 152 с.
5. Зачек О. І., Сеник В. В., Магеровська Т. В. Інформаційні технології : навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 432 с. — ISBN 978-617-511-353-0
6. Основи сучасних web-технологій / Л. В. Зубик. — Рівне : НУВГП, 2016. — Ч. 1. — 290 с.
7. Катренко А. В. Управління ІТ-проектами: навч. посіб. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 550 с. — ISBN 978-966-418-148-5
8. Козак І. А. Інформаційні технології віртуальних організацій: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 155 с.: рис. — ISBN 966-574-747-9
9. Мосіюк О. О. WEB-технології. Частина 1: навч.-метод. посіб. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. — 56 с.
10. Петренко О. Я., Бондаренко В. В. Цифрові інструменти Google: Навч. посіб. — К.: ІПДО, 2022. — 73 с.
11. Риндюк Д. В., Пешко В. А. Інформаційні технології: навч. посіб.:конспект лекцій. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 180 с.
12. Сьомка Н. К. Практикум з WEB-програмування: навч. посіб. — Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. — 356 с.
13. Укл.: Сніжной Г. В. Інформаційні системи і технології: методичні вказівки. — Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 40 с.
14. Шалева О. І. Електронна комерція: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератири, 2011. — 216 с. — ISBN 978-611-01-0152-3
15. Щедріна О. І. Інтернет-технології в бізнесі: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2012. — 303 с. — ISBN 978-966-483-584-5
16. Управління ІТ проектами: консп. лекцій. — Тернопіль : ТНЕУ, 2013. — 44 с.