Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 135
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.738.5. Інтернет технології ->

1. tutorialspoint. XML Extensible Markup Language (XML tutorial). — Tutorials Point Pvt.Ltd, 2014. — 64 c.
2. Шендрик В. В., Бондар О. В., Парфененко Ю. В. Web-програмування : курс лекцій. — Суми: СумДУ, 2013. — 124 с.
3. Гусак О. М., Гусак В. В. Сучасні інформаційні технології та медична статистика: навч.- метод. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 160 с.
4. Добровська Л. М., Аверьянова О. В. Управління ІТ-пректами в Microsoft Project: Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 152 с.
5. Зачек О. І., Сеник В. В., Магеровська Т. В. Інформаційні технології : навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 432 с. — ISBN 978-617-511-353-0
6. Основи сучасних web-технологій / Л. В. Зубик. — Рівне : НУВГП, 2016. — Ч. 1. — 290 с.
7. Катренко А. В. Управління ІТ-проектами: навч. посіб. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 550 с. — ISBN 978-966-418-148-5
8. Козак І. А. Інформаційні технології віртуальних організацій: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 155 с.: рис. — ISBN 966-574-747-9
9. Мак-Дональд М. Microsoft ASP.NET 3.5 с примерами на C# 2008 для профессионалов. — Киев, 2008. — 1420 с. — ISBN 978-5-8459-1403-3
10. Мак-Дональд Мэтью. Microsoft ASP.NET 4 с примерами на С# 2010 для профессионалов, 4-е изд.. — ООО "И.Д. Вильямс", 2011. — ISBN 978-5-8459-1702-7 (рус.)
11. Мосіюк О. О. WEB-технології. Частина 1: навч.-метод. посіб. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. — 56 с.
12. Овчинников Р. Корпоративный веб-сайт на 100%. Требуйте от сайта большего!. 2009. — 320 c.
13. Петренко О. Я., Бондаренко В. В. Цифрові інструменти Google: Навч. посіб. — К.: ІПДО, 2022. — 73 с.
14. Попков Ю. Н. Информационные технологии в горном деле: учеб. пособие. — Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. — 201 с. с. — ISBN 978-5-88998-739-0
15. Риндюк Д. В., Пешко В. А. Інформаційні технології: навч. посіб.:конспект лекцій. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 180 с.
16. Сьомка Н. К. Практикум з WEB-програмування: навч. посіб. — Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. — 356 с.
17. Укл.: Сніжной Г. В. Інформаційні системи і технології: методичні вказівки. — Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 40 с.
18. Хаген Граф. Руководство для начинающего пользователя Joomla!. 2011.
19. Хаген Граф. Руководство для начинающего пользователя Joomla! 2.5. — Joom, www.joom.ru, 2012. — 278 c.
20. Хокинс. Администрирование Web-сервера Apache и руководство по электронной коммерции. — Изд.дом "Вильямс", 2001.