Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 68
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.03. Типи і характеристики систем ->

1. Beecher Virginia, Schupmann Viv, Stern Janet. Oracle Database High Availability Overview. — [Б. м.] : [Б. в.], 2014. — 166 с.
2. Critchley Terry. High Availability IT Services. — Boca Raton : CRC Press, 2015. — 527 с. — ISBN 978-1-4822-5591-1
3. LeRoy Tuttle Jr. Microsoft SQL Server AlwaysOn Solutions Guide for High Availability and Disaster Recovery. — [Б. м.] : [Б. в.], 2012. — 33 с.
4. Microsoft Learning. Основные сведения о компьютерах. Официальный курс интерактивного обучения. — Microsoft Learning, 2006. — 97 c.
5. Алтаев А. А. Имитационное моделирование на языке GPSS. — ВСГТУ, Улан-Уде, 2002. — 122 c.
6. Антонюк А. О. Моделювання систем: навч. посіб. — Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. — 412 с. — ISBN 978-966-337-542-7
7. Бутенко Т. А., Сирий В. М. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. — Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2020. — 207 с.
8. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Основи Системного Аналізу. — Київ, 2007.
9. Золотухіна О. А., Негоденко О. В., Резник С. Ю. [та ін.] Якість та тестування інформаційних систем: навч. посіб. — Київ, 2020. — 129 с.
10. Козловська Л. С. Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів. — К.: КНЕУ, 2003.
11. Прокопенко Т. О. Теорія систем і системний аналіз: навч. посіб.. — Черкаси: ЧДТУ, 2019. — 139 с.
12. Скорін Ю. І. Тестування програмного забезпечення [Електронний ре-сурс] : методичні рекомендації. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. — 47 с.
13. Сотников Ю. О., Сирий В. М. Моделювання технологічних процесів і систем: навч. посіб.. — Харків: вид-во ХНАУ, 2020. — 122 с.
14. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник.. — К.: КНЕУ, 2005. — 291с. — ISBN 966–574–717–7
15. Томашевський В. М. Моделювання систем. — К.: Видавнича група BHV, 2005. — 352 c. — ISBN 966-552-120-9
16. Прикладні інформаційні системи : курс лекцій. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. — 58 с.
17. Яцків В. В. Тестування комп’ютерних систем на проникнення. — Тернопіль: ТНЕУ, 2019. — 119 с.
18. Інформаційні моделі, системи та технології -Матеріали VІІІ науково-технічної конф-ції. — Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. — 196 с.