Міжнародний Науково-технічний Університет

Зеліско І. М. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2016. — 355 с.

Боронос В. Г., Плікус І. Й. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник. — Суми : СДУ, 2014. — 457 с. — ISBN 978-966-657-509-1

Говорушко Т. А., Дем’яненко І. В., Багацька К. В. Управління фінансовою санацією підприємства: підручник. — Київ : Центр учбової літератури, 2013. — 400 с. — ISBN 978-617-673-147-4

Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2007. — 208 с. — ISBN 966-364-391-9

Крутова А. С., Лачкова Л. І., Лачкова В. М. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. — Харків : Видавець Івченко І. С., 2017. — 189 с.

Книжок у каталозі: 6224
Книжок у електр. бібліотеці: 2870
Усього літератури: 9094
Відвідувачів на сайті: 79
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.03. Типи і характеристики систем ->

1. Microsoft Learning. Основные сведения о компьютерах. Официальный курс интерактивного обучения. — Microsoft Learning, 2006. — 97 c.
2. Алтаев А. А. Имитационное моделирование на языке GPSS. — ВСГТУ, Улан-Уде, 2002. — 122 c.
3. Афанасьева Т. В. Основы визуальной алгоритмизации. — Ульяновск "УГТУ", 2002.
4. Барсегян А. А., Куприянов М. С., Степаненко В. В. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. — Санкт-Петербург «БХВ-Петербург», 2004.
5. Блюмин С. Л., Шуйкова И. А. Введение в математические методы принятия решений. — Липецк, 1999.
6. Бодров В. И., Лазарева Т. Я., Мартемьянов Ю. Ф. Математические методы принятия решений. — Тамбов, Из-во ТГТУ, 2004.
7. Єрмаков А. А. Основы надежности информационных систем. — Иркутск "ИрГУПС", 2006.
8. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Основи Системного Аналізу. — Київ, 2007.
9. Зубов А. В. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021800 - Теоретическая и прикладная лингвистика. — Москва: ACADEMIA, 2004. — 205, [1] с. с. — ISBN 5-7695-1531-7
10. Козловська Л. С. Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів. — К.: КНЕУ, 2003.
11. Новиков Д. А., Цветков А. В. Механизмы функционирования организационных систем с распределенным контролем. — РАН, Москва, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова, 2001.
12. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник.. — К.: КНЕУ, 2005. — 291с. — ISBN 966–574–717–7
13. Томашевський В. М. Моделювання систем. — К.: Видавнича група BHV, 2005. — 352 c. — ISBN 966-552-120-9
14. Черкесов Г. Н. Надежность аппаратно-программных комплексов. — Россия "Питер", 2005.