Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 68
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 35. Державне адміністративне управління. -> 351.82. Державне регулювання економікою ->

1. Бобровська О. Ю., Савостенко Т. О., Матвеєва О. Ю. Державне та регіональне управління: навч. посіб. — Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. — 160 с. — ISBN 978-617-7139-35-4
2. Живко З. Б., Черевко О. В., Копитко М. І. Економічна безпека держави: навч.-метод. посіб. — Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2019. — 240 с. — ISBN 978-966-920-472-1
3. Корогодова О. О., Глущенко Я. І., Черненко Н. О. Державне регулювання економіки: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 62 с.
4. Крегул Ю. І. Правові основи державного управління економікою України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 431 c. — ISBN 966–574–528–Х
5. Резворович К. Р., Юнін О. С., Круглова О. О. Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти : навч. посіб. — Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. — 195 с. — ISBN 978-617-645-314-7
6. Чистов С. М. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 208 c. — ISBN 966–574–338–4
7. Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). — Харків : ХНУВС, 2021. — 174 с.