Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 006. Стандартизація та стандарти -> 006.91. Метрологія. Вага та міри ->

1. Базилевич Н. О. Спортивна метрологія: навч.-метод. посіб. — Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. — 191 с.
2. Большаков В. Б. НОВАЦИИ В МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕТА НЕФТИ В УКРАИНЕ. — Український метрологічний журнал, 2010. — № 1. — С.50-54
3. Єрмілова Н. В., Кислиця С. Г. Ocнoви мeтpoлoгiї і eлeктpичниx вимipювaнь: навч. посіб. — Полтава: ПолтНТУ, 2017. — 141 с.
4. Ігнаткін В. У., Томашевський О. В., Матюшин В. М. Основи метрології: [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Запоріжжя : Запорізький національний техніч- ний університет, 2017. — 120 с. — ISBN 978-617-529-205-1
5. Нестерчук Д. М., Квітка С. О., Галько С. В. Основи метрології та засоби вимірювань: навч. посіб. — Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр "Люкс", 2017. — 256 с. — ISBN 978-617-7218-38-7
6. Петровська М. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: навч. посіб. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. — 408 с. — ISBN 978-617-10-0576-1
7. Сенчук М. М., Хахула В. С., Василенко О. С. Метрологія: навч.-метод. посіб. — Біла Церква, 2018. — 154 с.
8. Стойко І. І., Шерстюк Р. П. Стандартизація, сертифікація, метрологія: навч.-метод. посіб. — Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. — 224 с.
9. Уклад. Павлов Л. М. Основи метрології: конспект лекцій. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 126 с.