Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

1. Бек. Екстремальне програмування. Розробка через тестування. — "Addison Wesley" ПІТЕР, 2003.
2. Биковий П. Є. Конспект лекцій з дисципліни "Веб-технології та веб-дизайн". — Тернопіль: ТНЕУ, 2012. — 92 с.
3. Боггс. UML i Rational Rose. 2006.
4. Бреславець В. С. Технології розробки комп’ютерних ігор. — Xарків : "Друкарня Мадрид", 2018. — 162 с. — ISBN 978-617-7683-04-8
5. Вдовиченко І. Н., Хоцкіна В. Б. Інтелектуальні системи: Навч. посіб. — Кривий Ріг: Державний університет, економіки і технологій, 2023. — 187 с.
6. Власій О. О. Алгоритми та структури даних: Лабораторний практикум. — Івано-Франківськ: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2015. — 68 c.
7. Ганжела С. І. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Ч. ІІ. Елементи програмування. — Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. — 61 с.
8. Гребенюк С. М., Кудін О. В. Алгоритми та структури даних: навч. посіб. — Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2022. — 128 с.
9. Гришанович Т. О. Курс лекцій з дисципліни "Алгоритми та структури даних". — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. — 110 с.
10. Дідковська М. В., Тимошенко Ю. О. Тестування: основні визначення, аксіоми та принципи. — Київ : НТУУ "КПІ", 2010. — 62 с.
11. Зайцев Є. О., Голубенко О. І., Антоненко А. В. Основи інженерії програмного забезпечення інформаційних систем: навч. посіб. — К.: МНТУ, 2023. — 146 с. — ISBN 978-617-8322-01-4
12. Карпенко М. Ю. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 93 с.
13. Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1 : навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 193 с.
14. Коцовський В. М. Технологія програмування та створення програмних продуктів. — Ужгород: Видав-ництво УжНУ "Говерла", 2016. — 83 с.
15. Кравченко І. В., Микитенко В. І., Тимчик Г. С. Комп’ютерне моделювання: системи і процеси. Підручник. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 215 с.
16. Кратчен Ф. Вступ до Rational Unified Process. 2006.
17. Креневич А. П. Алгоритми і структури даних. Підручник. — К.: ВПЦ "Київський Університет", 2021. — 200 с.
18. Кривов Г. О., Кривова С. Г., Зворикін К. О. Основи системної інженерії [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 322 с.
19. Кублій Л. І. Алгоритми та структури даних: підручник. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 528 с.
20. Лавріщева К. М. Програмна інженерія : підруч. — Київ : В.Д. "Академперіодика", 2008. — 322 с. — ISBN 978–966–02–5052–9