Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

1. Erik van Veenendaal. Стандартный глоссарий терминов, используемых в тестировании программного обеспечения. — ISTQB, 2014. — 72 с.
2. T.Müller. Программа обучения Сертифицированный тестировщик Базового уровня. — ISTQB, 2011. — 101 с.
3. Басс Л. Архитектура программного обеспечения на практике. 2006. — 575 c.
4. Бек. Екстремальне програмування. Розробка через тестування. — "Addison Wesley" ПІТЕР, 2003.
5. Биковий П. Є. Конспект лекцій з дисципліни "Веб-технології та веб-дизайн". — Тернопіль: ТНЕУ, 2012. — 92 с.
6. Боггс. UML i Rational Rose. 2006.
7. Бреславець В. С. Технології розробки комп’ютерних ігор. — Xарків : "Друкарня Мадрид", 2018. — 162 с. — ISBN 978-617-7683-04-8
8. Вдовиченко І. Н., Хоцкіна В. Б. Інтелектуальні системи: Навч. посіб. — Кривий Ріг: Державний університет, економіки і технологій, 2023. — 187 с.
9. Вигерс Карл. Разработка требований к программному обеспечению. 2004.
10. Власій О. О. Алгоритми та структури даних: Лабораторний практикум. — Івано-Франківськ: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2015. — 68 c.
11. Вольфсон Борис. Гибкие методологии разработки. 2015. — 112 c.
12. Ганжела С. І. Основи інформатики з елементами програмування та сучасні інформаційні технології навчання. Ч. ІІ. Елементи програмування. — Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. — 61 с.
13. Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. 2008. — 720 c.
14. Гришанович Т. О. Курс лекцій з дисципліни "Алгоритми та структури даних". — Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. — 110 с.
15. Дідковська М. В., Тимошенко Ю. О. Тестування: основні визначення, аксіоми та принципи. — Київ : НТУУ "КПІ", 2010. — 62 с.
16. Калбертсон, Браун, Кобб. Быстрое тестирование. 2000.
17. Капбертсон, Браун, Кобб. Быстрое тестирование. — "Вильяме", 2005.
18. Карпенко М. Ю. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 93 с.
19. Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1 : навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 193 с.
20. Коцовський В. М. Технологія програмування та створення програмних продуктів. — Ужгород: Видав-ництво УжНУ "Говерла", 2016. — 83 с.