Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 53
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

1. Шевчук А. Design Patterns via C#. Приемы объектно-ориентированного проектирования. — ITVDN.com, 2015. — 288 c.
2. Сергей Орлик. ISO/IEC DTR 19759 Software Engineering - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge– SWEBOK. Переклад з англ. з коментарями. 2005.
3. Спірінцева О. В., Литвинов О. А., Герасимов В. В. Java-технології та мобільні пристрої. Алгоритми і структури даних: навч. посіб. — Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. — 140 с.
4. Боггс. UML i Rational Rose. 2006.
5. Фаулер, Скотт. UML. Основи. — СПб "Символ Плюс", 2002.
6. Visual C++ 6. Руководство разработчика. 2006.
7. Ткачук В. М. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник. — Iвано- Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. — 286 с.
8. Креневич А. П. Алгоритми і структури даних. Підручник. — К.: ВПЦ "Київський Університет", 2021. — 200 с.
9. Власій О. О. Алгоритми та структури даних: Лабораторний практикум. — Івано-Франківськ: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2015. — 68 c.
10. Басс Л. Архитектура программного обеспечения на практике. 2006. — 575 c.
11. Калбертсон, Браун, Кобб. Быстрое тестирование. 2000.
12. Капбертсон, Браун, Кобб. Быстрое тестирование. — "Вильяме", 2005.
13. Ларман. Використання UML і шаблонів проектування. — Вид. дім Віль"ямс, 2004.
14. Семеренко В. П. Візуальне програмування. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 113 с.
15. Кратчен Ф. Вступ до Rational Unified Process. 2006.
16. Левус Є. В., Мельник Н. Б. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 280 с.
17. Вольфсон Борис. Гибкие методологии разработки. 2015. — 112 c.
18. Бек. Екстремальне програмування. Розробка через тестування. — "Addison Wesley" ПІТЕР, 2003.
19. Майерс Г. Искусство тестирования программ. — Диалектика, 2012. — 272 с.
20. Соммервіл І. Інженерія програмного забезпечення (6-е видання). — М. Вид.Дім "Віль"ямс", 2002.