Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.41. Програмна інженерія ->

1. Шевчук А. Design Patterns via C#. Приемы объектно-ориентированного проектирования. — ITVDN.com, 2015. — 288 c.
2. Сергей Орлик. ISO/IEC DTR 19759 Software Engineering - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge– SWEBOK. Переклад з англ. з коментарями. 2005.
3. Спірінцева О. В., Литвинов О. А., Герасимов В. В. Java-технології та мобільні пристрої. Алгоритми і структури даних: навч. посіб. — Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. — 140 с.
4. Боггс. UML i Rational Rose. 2006.
5. Фаулер, Скотт. UML. Основи. — СПб "Символ Плюс", 2002.
6. Visual C++ 6. Руководство разработчика. 2006.
7. Ткачук В. М. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник. — Iвано- Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. — 286 с.
8. Власій О. О. Алгоритми та структури даних: Лабораторний практикум. — Івано-Франківськ: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2015. — 68 c.
9. Басс Л. Архитектура программного обеспечения на практике. 2006. — 575 c.
10. Калбертсон, Браун, Кобб. Быстрое тестирование. 2000.
11. Капбертсон, Браун, Кобб. Быстрое тестирование. — "Вильяме", 2005.
12. Ларман. Використання UML і шаблонів проектування. — Вид. дім Віль"ямс, 2004.
13. Семеренко В. П. Візуальне програмування. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 113 с.
14. Кратчен Ф. Вступ до Rational Unified Process. 2006.
15. Левус Є. В., Мельник Н. Б. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 280 с.
16. Вольфсон Борис. Гибкие методологии разработки. 2015. — 112 c.
17. Бек. Екстремальне програмування. Розробка через тестування. — "Addison Wesley" ПІТЕР, 2003.
18. Майерс Г. Искусство тестирования программ. — Диалектика, 2012. — 272 с.
19. Соммервіл І. Інженерія програмного забезпечення (6-е видання). — М. Вид.Дім "Віль"ямс", 2002.
20. Табунщик Г. В. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посіб. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 180 с.