Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 109
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> 030. Довідкові видання ->

21. Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов: Словарь. — К.: ВЦ Академія, 1997. — 400 с. — ISBN 966-580-006-Х
22. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межьязыковых омонимов. — Київ, Академія, 1997. — 400 c. — ISBN 966-580-006-Х
23. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. — Киев.;Академия, 1997. — 400 c. — ISBN 966-580-006-Х
24. Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка. — Москва.; Просвещение, 1981. — 463 c.
25. Литвин І. В., Литвин С. І. Українська мова в таблицях :Навч.посіб для серед.загальноосвіт. шк. — К.:Експрес-об’ява, 1998. — 72 c. — ISBN 966-7111-17-2
26. Лонгворт Филипп. Становление Восточной Европы. От доисторических времен до посткоммунизма. — Монреаль, 1997. — 352 c. — ISBN 0-333-66803-0
27. Маркусь В. Енциклопедія Української Діяспори.Т.4:Австралія-Азія-Африка. — Київ, Нью-Йорк,Чикаго, Мельборон: Інтел, 1995. — 248 c. — ISBN 5-7702-1069-9
28. Марченко Марина. Європейський Союз. Словник-довідник. — К. : К.І.С, 2006. — 140 c.
29. Медведєва Л. М., Медведєва Н. Ю. Англо-український словник усталених виразів. — Київ-Тернопіль, вид-во, 1992. — 493 c. — ISBN 5-88500-047-6
30. Мисик Л. В. Українсько-англійський словник правничої термінології. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 528 c. — ISBN 966-7302-89-Х
31. Под ред. Мартина Пага. Справочник по современной истории Европы 1871-1945 гг.. — США, 1997. — 407 c. — ISBN 0-631-19217-4
32. Довідник з питань економіки та фінасування природокористування і природоохоронної діяльності. — К.: Геопринт, 2000. — 411 с. — ISBN 966-95792-4-4
33. Пройдаков Е. М., Теплицький Л. А. Англо-український тлумачний словник з обчислюв. техніки,інтернету і програмування.- Вид.2-ге, доп.і дооопрац. — К.: Вид.дім "Софт Прес", 2006. — 824 c. — ISBN 966-530-027-Х
34. Пруссова Л. Г. Экономика в вопросах и ответах. Учебно-методическое пособие. — Киев,АОЗТ " Експрес-об’ява", 1998. — 320 c. — ISBN 966-7111-07-5
35. Райт Глен. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління. — Київ.; Основи, 1996. — 128 c. — ISBN 966-5---015-2
36. Ратушняк С. П. Правознавств: словник-довідник школяра. — Тернопіль : Видавнича книга - Богдан, 2006. — 168 с. — ISBN 966-692-922-8
37. Ребрик П. П. Німецьео-український та україно-німецький словник: 70 000 слів. — Київ : [Б. в.], 2007. — 560 с. — ISBN 978-966-2064-03-2
38. Ред. Марченко Ю. Словник-довідник Європейського Союзу. Ред. Ю.Марченко. — Київ: К.І.С, 2001. — 152 c.
39. Редкол.: О.Чередниченко (голова). Григорій Кочур і український переклад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Київ-Ірпінь,"Перун", 2003. — 280 c. — ISBN 966-569-104-Х
40. Резніченко В. І., Михно І. Л. Довідник-практикум офіфційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету. — К.; УНВЦ "Рідна мова", 2003. — 479 c. — ISBN 5-7707-9733-9