Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> 030. Довідкові видання ->

21. Великий зведений орфограф.словник суч. україн. лексики / Уклад.і гол.ред.В.Т.Бусел. — К.;- Ірпінь,ВТФ "Перун", 2003. — 896 c. — ISBN 966-569-178-3
22. Світлицький В. М. Видобування нафти і газу: Посібник для ВУЗів. — Київ: Бутко М. В., 2009. — 840 с. — ISBN 978-966-9670-9-6
23. Редкол.: О.Чередниченко (голова). Григорій Кочур і український переклад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Київ-Ірпінь,"Перун", 2003. — 280 c. — ISBN 966-569-104-Х
24. Ділова Україна ХХ! століття. — Київ, "Дон-97", 2002. — 473 c. — ISBN 966-95648-6-7
25. Ділова Україна у новому тисячолітті. — Київ ,"Дон-97", 2001. — 320 c. — ISBN 966-95648-3-2
26. Ділова Україна. Шляхи до успіху та визнання. — Київ, "Дон-97", 2003. — 655 c. — ISBN 966-8060-00-8
27. Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави .Іміджевий альманах. — Київ, інформаційно-видавничий центр " Діловий партнер", 2005. — 655 c. — ISBN 966-96330-3-6
28. Діловий імідж України. Інтеграція у світовий економічний простір. Іміджевий каталог. — Київ, інформаційно-видавничий центр " Діловий партнер", 2004. — 719 c. — ISBN 966-96330-0-1
29. Верстюк В. Діячі Української Центральної Влади.Біографічний довідник. — Київ, 1998. — 254 c.
30. Савін Г. М., Тульчій В. І. Довідник з концентрації напружень. — К.:Вид.об’єднання "Вища школа", 1976. — 409 с.
31. Довідник з питань економіки та фінасування природокористування і природоохоронної діяльності. — К.: Геопринт, 2000. — 411 с. — ISBN 966-95792-4-4
32. Резніченко В. І., Михно І. Л. Довідник-практикум офіфційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету. — К.; УНВЦ "Рідна мова", 2003. — 479 c. — ISBN 5-7707-9733-9
33. Екологічна енциклопедія. Т.1 А-Е. — Київ, 2006. — 430 c. — ISBN 966-8670-27-2
34. Екологічна енциклопедія. Т.2 Є-Н. — Київ, 2007. — 415 c. — ISBN 978-966-8670-42-8(Т.2)
35. Екологічна енциклопедія. Т.3 О-Я. — Київ, 2008. — 472 c. — ISBN 978-966-8670-54-1
36. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія . У трьох томах. Т. 1. А-К. — Київ, Видавничий ценр " Академія", 2000. — 864 c. — ISBN 966-580-074-4 966-580-077-9 ( т.1)
37. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія . У трьох томах. Т.2 К-П. — "Академія", 2001. — 848 c. — ISBN 966-580-074-4 966-580-101-5(Т.2)
38. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія . У трьох томах. Т.3 П-Я. — "Академія", 2002. — 952 c. — ISBN 966-580-074-4 966-580-145-7(Т.3)
39. Стельмах В. С. Енциклопедія банківської справи України. — Київ:Молодь ін Юре, 2001. — 680 c. — ISBN 966-7615-21-9
40. Енциклопедія народного господарства Української РСР, т.1. А-Е — Київ, Головна редакція УРЕ, 1969. — 598 c.