Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 57
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 00. Загальні питання науки і культури -> 001. Організація розумової праці -> 001.8. Філософія, теорія та методологія наукових знань ->

21. Коган Владимир Зиновьевич. Информационное взаимодействие (Опыт анализа субъектно-объектных отношений). — Издательство Томского университета, 1980. — 137 c.
22. Козаченко С. В. Методические рекомендации по организации хозяйственного расчета научно-производственного комплекса: Методич. мат-лы. Серия 1 Экономика и системы управления Вып. 4(109). — М.: ЦНИИ, 1983. — 30 с.
23. Ларцев В. С. Социокультурный генезис личности: Социально-философский анализ. — К.: ООО, 2002. — 360с.
24. Леве Г. Учимся всю жизнь. Пер. с нем./ под ред. Т.А.Мамигоновой. — М.: Прогресс, 1983. — 127 с.
25. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. — Москва: Гнозис, Прогресс, 1992. — 272с. с. — ISBN 5-01-003843-9
26. Мальковская И. А. Знак коммуникации: Дискурсивные матрицы.-3-е изд. — М.: URSS, 2008. — 236, [1] с. — ISBN 978-5-382-00482-2
27. Молдован В. В. Судова риторика: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2006. — 328 с. — ISBN 966-351-021-8
28. Наринян А. Р. Основы научных исследований: Учебное пособие. — К.: Европейский университет, 2002. — 110 с. — ISBN 966-7942-51-1
29. Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму:Монографія. — К.:НТУУ КПІ, 1998. — 309 c. — ISBN 5-7763-2102-6
30. Огородніков П. І., Антонюк А. О., Бугай В. Ю. Основи наукових досліджень. — МНТУ, 2004. — 280 c.
31. П’ятницька- Позднякова І С. Основи наукових досліджень у вищій школі. — К.: ЦНЛ, 2003. — 116 с. — ISBN 966-8253-74-4
32. Папієв М. М. Реформування пенсійної системи в Україні: Автореф. дис. — К.: НАНУ, ін-т демографії та соціальних досліджень, 2004. — 22с.
33. Петров Ю. А. Культура мышления: методологические проблемы научно-педагогической работы. — Москва : Изд-во МГУ, 1990. — 118 с. — ISBN 5-211-01005-1
34. Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи:Навчальний посібник. — Вінниця:Універсум-Вінниця, 2005. — 144 c. — ISBN 966-641-164-4
35. Розин В. Семиотические исследования.: Научно-популярная литература. — Москва: ПЕР СЭ, 2001. — 256 с. — ISBN 5-9292-0023-8
36. Розин В. М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализация : Учебное пособие. — Москва: МПСИ, 2008. — 596 с. — ISBN 978-5-89502-967-1 (МПСИ)
37. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень:Навчальний посібник. — Київ : ЦУЛ, 2007. — 254 c. — ISBN 966-364-399-4
38. Салов В. О. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Д.: Національна гірнича академія України, 2003. — 183 с. — ISBN 966-8271-10-6
39. Сидоренко В. К., Дмитренко П. В. Основи наукових досліджень: Навч.посіб.для вищ.пед.закл.освіти. — К.: РННЦ" ДІНІТ", 2000. — 259 с. — ISBN 966-95442-2-1
40. Силадій І. Якісна освіта в контексті управління впровадженням інновацій. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.105-112