Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 54
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 00. Загальні питання науки і культури -> 001. Організація розумової праці -> 001.8. Філософія, теорія та методологія наукових знань ->

21. Цехмістрова Г. С. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. — Київ: СЛОВО, 2012. — 352 с. — ISBN 978-966-194-116-7
22. Наука-техника-управление: интеграция науки, техники и технологии, организации и управления в США. Пер. с англ./ Под ред. Каста Ф., Розенцвейга Д. — М., 1966. — 518с.
23. Розин В. М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализация : Учебное пособие. — Москва: МПСИ, 2008. — 596 с. — ISBN 978-5-89502-967-1 (МПСИ)
24. Ярошенко Ф. А., Козаченко С. В. О стратегии управления и развития персонала в процессе модернизации организаций // Вісник УВ МАН ВШ. 2003. — № 1. — С.83-95
25. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності:Підручник. — К.:Знання-Прес, 2002. — 295 с. — ISBN 966-7767-37-Х
26. Огородніков П. І., Антонюк А. О., Бугай В. Ю. Основи наукових досліджень. — МНТУ, 2004. — 280 c.
27. П’ятницька- Позднякова І С. Основи наукових досліджень у вищій школі. — К.: ЦНЛ, 2003. — 116 с. — ISBN 966-8253-74-4
28. Основи наукових досліджень: Навч.-метод. посіб. — Луцьк : ЛБІ МНТУ, Вінниця ВНТУ, 2011. — 185 с. — ISBN 978-966-2379-16-7
29. Сидоренко В. К., Дмитренко П. В. Основи наукових досліджень: Навч.посіб.для вищ.пед.закл.освіти. — К.: РННЦ" ДІНІТ", 2000. — 259 с. — ISBN 966-95442-2-1
30. Дорошенко В. М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ". — К.: ІСДО, 1993. — 128 c.
31. Дорошенко В. М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів спеціальності"Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ". — К.: ІСДО, 1993. — 128 с. — ISBN 5--7763-1713-4
32. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень:Навч. посібник. — К.: ВД " Слово", 2003. — 240 с. — ISBN 966-8407-10-5
33. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень:Навч.посібник.-2-ге вид.,перероб.і доп. — К.: ВД "Професіонал", 2004. — 208 с. — ISBN 966-8556-00-3
34. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень:Навч.посібник.-4-те вид.,перероб.і доп. — К.: ВД "Професіонал", 2007. — 240 с. — ISBN 966-9556-00-3
35. Ковальчук В. В., Моїсеєв Л. М. Основи наукових досліджень:Навч.посібник.4-те вид.,переробл..і доп. — К.: ВД Професіонал, 2007. — 240 с. — ISBN 966-8556-00-3
36. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень:Навчальний посібник. — Київ : ЦУЛ, 2007. — 254 c. — ISBN 966-364-399-4
37. Основи наукових досліджень:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім.акад.Ю.Бугая, 2009. — 138 с.
38. Основи наукових досліджень:Уч.пос.для студентів з напр.підготовки"Комп.науки","Гірництво","Менеджмент"./Укл.:П.В.Оргодніков,А.О.Антонюк,В.Ю.Бугай,В.Ю.Худолей. — К.:МНТУ, 2004. — 280 с. — ISBN 5-93772-059-8
39. Чорненький Я. Я., Чорненька Н. В., Рибак С. Б. Основи наукових досліджень.Організація самост.та науков.роботи студентів:Навч.посібник. — К.: ВД "Професіонал", 2006. — 208 с. — ISBN 966-370-039-4
40. Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи:Навчальний посібник. — Вінниця:Універсум-Вінниця, 2005. — 144 c. — ISBN 966-641-164-4