Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338. Управління та планування в економіці. Виробництво ->

21. Козаченко С. В. Интенсификация и научно-технический прогресс. Экономика советской Украины. 1983. — № 4. — С.93-95
22. Козаченко С. В. Актуальна проблема прискорення науково-технічного прогресу. Економіка радянської України. 1982. — № 10. — С.95-96
23. Козаченко С. В. Управление качеством промышленной продукции. Экономика советской Украины. 1982. — № 1. — С.94-95
24. Козаченко С. В. Реструктуризация промышленных предприятий. Бизнес-информ. 1997. — № 17. — С.27-30
25. Козаченко С. В. Банки и малый бизнес. Бизнес-Информ. 1997. — № 13. — С.41-44
26. Козаченко С. В., Лузин А. Человеческий фактор в реструктуризации предприятий. Бизнес-информ.. 1997. — № 22. — С.31-34
27. Козаченко С. В., Нусинов В. Я. Оценка эффективности вариантов при проектировании систем машин. В кн.:Управление эффективностью производства с применением экономико-математических методов и АСУ: Тезисы докладов. — М., 1984. — С.31-32
28. Козаченко С. В., Палієнко Ж. Світовий досвід використання ядерних технологій. Економіка України. 1994. — № 8. — С.24-30
29. Козаченко С. В., Прокопенко А. В. Гибкая автоматизация- основа адаптации производства и продукции. Вісник Академії наук Української РСР. 1987. — № 2. — С.35-40
30. Козаченко С. В. Методические основы оценки технико-экономического уровня машин. Экономика советской Украины. 1991. — № 4(345). — с.56-61
31. Козаченко С. В. Экономическая эффективность новой техники в марганцерудной промышленности УССР: Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. эк. наук. — К., 1970. — 26с.
32. Козаченко С. В. Экономические проблемы проектирования новой техники: в сб.: Информационный бюлетень районного технико-экономического совета. Вып. № 4. — К, 1970. — 7с.
33. Козаченко С. В. Технико-экономический уровень и перспективы развития марганцевой промышленности в Украинской ССР и за рубежом. — К, 1970. — 100с.
34. Микитенко В. В., Алимов О. М. Енергоефективність промислового виробництва. — К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2004. — 281 с.: рис., табл. — ISBN 966-02-3204-7
35. Степанов О. П. Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник Вип.5/ Відп. ред. Степанов О.П. — Київ: КНЕУ, 2001. — 334 с. — ISBN 966-574-246-9
36. Степанов О. П. Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник Вип.4/ Відп. ред. Степанов О.П. — Київ: КНЕУ, 2001. — 360 с. — ISBN 966-574-240-Х
37. Шпак Л. О. Регулювання економічного розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіонів України: методологія формування, теорія та практика: Монографія. — Черкаси: СУЕМ, 2014. — 324 с. — ISBN 978-966-7812-55-3
38. Ямпольский С., Козаченко С. Экономические проблемы развития техники будущего. Экономика советской Украины. 1982. — № 8. — С.87-88
39. Организационно-экономические проблемы научно-технических комплексов. Вопросы экономики. 1988. — № 2. — С.28-36
40. Ярошенко Ф. А., Козаченко С. В. О стратегии управления и развития персонала в процессе модернизации организаций // Вісник УВ МАН ВШ. 2003. — № 1. — С.83-95