Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101. Економічна теорія, довідники, підручники ->

21. Крупка М. І. Основи економічної теорії:Навч.посіб Вид 2-е. — К.:Атіка, 2001. — 344 c.
22. Круш П. В., Депутат В. І., Тульчинська С. О. Основи економічної теорії: [навч. посібник]. — Київ: Каравела, 2007. — 448 с. — ISBN 966-8019-65-2
23. Кузин В. Ф., Новик Л. И. Политическая экономия. — Ялта:ЯИМА, 2000. — 167 c.
24. Макконнелл К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: Учебник. — Москва: ИНФРА-М, 2003. — 928,42 с. с. — ISBN 5-16-000928-0
25. Мачерний С. В., Фомішин С. В. Державний іспит бакалавра з економічної теорії: питання та відповіді:Навчальний посібник. — Херсон : Дніпро, 2003. — 297 c.
26. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фвнансових ринків. — Київ : Основи, 1998. — 963 с. — ISBN 966-500-150-7
27. Моторина Р. М. Економічна статистика:Навч.посіб для студентів. — К.:КНЕУ, 2006. — 362 c.
28. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія. У 3-х т. — К.:Академія, 2000. — 864 c.
29. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія.У 3-х т. — К.:Академія, 2001. — 848 c.
30. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія.У 3-х т. — К.:Академія, 2002. — 952 c.
31. Мочерний С. В. Основи економічних знань запитання і відповіді. — К.:Феміна, 1996. — 272 c.
32. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди. — Київ: Академія, 1998. — 256 с. — ISBN 996-580-024-8
33. Мочерний С. В. Основи економічних знань: підручник для студентів вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. — К.: Академія, 2002. — 310 с. — ISBN 966-580-099-1
34. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студ. вищих закладів освіти. — Київ: Академія, 1999. — 592 с. — ISBN 966-580-045-0
35. Мочерний С. В. Основи економічної теорії: посібник. — Київ: Академія, 1998. — 463 с. — ISBN 996-580-027-2
36. Мочерний С. В., Єрохін С. Л., Каніщенко. Основи економічної теорії:Навч.посіб Вид 2-е. — К.:Академія, 1997. — 464 c.
37. Мочерний С. В., Устенка О. А. Основи економічної теорії:Навч.посіб Вид 2-е. — К.:ВЦ"Академія", 2006. — 504 c.
38. Ніколенко Ю. В. Політекономія: Підручник. — К.:ЦУЛ, 2003. — 412 c.
39. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебн.пособие. — М.:ИНФРА-М, 2000. — 416 с. — ISBN 5-16-000181-6
40. Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. Економічний словник. — К.:Кондор, 2007. — 358 c. — ISBN 966-351-131-1