Міжнародний Науково-технічний Університет

Збірник типових документів з питань приватизації в Україні. — Київ : Руська правда, 1996. — 576 с. — ISBN 966-7031-00-4

Феодосьев В. И. Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов. — Москва : Наука, 1969. — 173 с.

Петров Ю. А. Культура мышления: методологические проблемы научно-педагогической работы. — Москва : Изд-во МГУ, 1990. — 118 с. — ISBN 5-211-01005-1

сост. Гринько И. С. Внешнеторговые сделки. — Сумы : Реал, 1994. — 464 с. — ISBN 5-7707-3464-7

Грандо А. А. Врачебная этика и медицинская деонтология. — Киев : Выща школа, 1988. — 187 с. — ISBN 5-11-000012-3

Книжок у каталозі: 6744
Книжок у електр. бібліотеці: 3360
Усього літератури: 10104
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101. Економічна теорія, довідники, підручники ->

21. Крупка М. І. Основи економічної теорії:Навч.посіб Вид 2-е. — К.:Атіка, 2001. — 344 c.
22. Круш П. В., Депутат В. І., Тульчинська С. О. Основи економічної теорії: [навч. посібник]. — Київ: Каравела, 2007. — 448 с. — ISBN 966-8019-65-2
23. Кузин В. Ф., Новик Л. И. Политическая экономия. — Ялта:ЯИМА, 2000. — 167 c.
24. Макконнелл К. Р. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: Учебник. — Москва: ИНФРА-М, 2003. — 928,42 с. с. — ISBN 5-16-000928-0
25. Мачерний С. В., Фомішин С. В. Державний іспит бакалавра з економічної теорії: питання та відповіді:Навчальний посібник. — Херсон : Дніпро, 2003. — 297 c.
26. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фвнансових ринків. — Київ : Основи, 1998. — 963 с. — ISBN 966-500-150-7
27. Моторина Р. М. Економічна статистика:Навч.посіб для студентів. — К.:КНЕУ, 2006. — 362 c.
28. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія. У 3-х т. — К.:Академія, 2000. — 864 c.
29. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія.У 3-х т. — К.:Академія, 2001. — 848 c.
30. Мочерний С. В. Економічна енциклопедія.У 3-х т. — К.:Академія, 2002. — 952 c.
31. Мочерний С. В. Основи економічних знань запитання і відповіді. — К.:Феміна, 1996. — 272 c.
32. Мочерний С. В. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди. — Київ: Академія, 1998. — 256 с. — ISBN 996-580-024-8
33. Мочерний С. В. Основи економічних знань: підручник для студентів вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. — К.: Академія, 2002. — 310 с. — ISBN 966-580-099-1
34. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студ. вищих закладів освіти. — Київ: Академія, 1999. — 592 с. — ISBN 966-580-045-0
35. Мочерний С. В. Основи економічної теорії: посібник. — Київ: Академія, 1998. — 463 с. — ISBN 996-580-027-2
36. Мочерний С. В., Єрохін С. Л., Каніщенко. Основи економічної теорії:Навч.посіб Вид 2-е. — К.:Академія, 1997. — 464 c.
37. Мочерний С. В., Устенка О. А. Основи економічної теорії:Навч.посіб Вид 2-е. — К.:ВЦ"Академія", 2006. — 504 c.
38. Ніколенко Ю. В. Політекономія: Підручник. — К.:ЦУЛ, 2003. — 412 c.
39. Олейник А. Н. Институциональная экономика: Учебн.пособие. — М.:ИНФРА-М, 2000. — 416 с. — ISBN 5-16-000181-6
40. Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. Економічний словник. — К.:Кондор, 2007. — 358 c. — ISBN 966-351-131-1