Міжнародний Науково-технічний Університет

Данюк В. М., Петюх В. М. Менеджмент персоналу: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 398 с. — ISBN 966-574-582-4

Вучкович-Стадник А..А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные практические решения. — М.: Эксмо, 2010. — 208 с. — ISBN 978-5-699-41641-7

Савельєва В. С., Єськов О. Л. Управління персоналом: навч. посіб. — К.: ВД"Професіонал", 2005. — 336 с. — ISBN 966-8556-71-2

Самоукина Н. Управление персоналом: российский опыт. — СПб.: Питер, 2003. — 236 с. — ISBN 5-94723-735-0

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: навч. посіб. — К.:ВД "Професіонал", 2006. — 512 с. — ISBN 966-370-011-4

Книжок у каталозі: 6941
Книжок у електр. бібліотеці: 5042
Усього літератури: 11983
Відвідувачів на сайті: 61
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.161.2. Українська мова ->

21. Українська ділова і фахова мова:практ.посібн.на щодень /За ред.М.Д.Гінзбурга.-2-ге вид.,випр. і доп. — К.: Фірма ІНКОС,Центр навчальної літератури, 2007. — 672 с. — ISBN 966-8347-50-1
22. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів:Навч.посіб.-7-ме вид.,стер. — К.:Вища школа, 2006. — 287 c. — ISBN 966-642-300-6
23. Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів:Навч.посібник.-2-ге вид.,стер. — К.:Вища школа, 1995. — 272 с. — ISBN 5-11-004199-7
24. Альохіна С. В. Українська мова для іноз.студ.:початково-предметні курси:навч.посібн. — К.:АртЕк, 1998. — 152 c. — ISBN 966-505-170-9
25. Литвин Л. П., .семеренко Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням: теорія і практика. — Тернопіль : Видавнича книга - Богдан, 2016. — 424 с. — ISBN 978-966-10-4252-9
26. Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ : МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х
27. Жовтобрюх В. Ф., Паращич В. В. Українська мова і література: типові тестові завдання. — Київ : Літра ЛТД, 2018. — 160 с. — ISBN 978-966-178-920-2
28. Корж А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. — Київ : Правова єдність, 2009. — 296 с. — ISBN 978-966-2183-08-5
29. Авраменко О. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. — Київ: Грамота, 2020. — 496 с. — ISBN 978-966-349-838-6
30. Гримич М. Українська мова щодня:Початк.рівень:Навч.посібник/За ред.І.Осташа. — К.:Заповіт, 1998. — 160 c. — ISBN 966-7272-18-4
31. Росінська О. А. Українська мова: довідник школяра і студента. — Донецьк : БАО, 2006. — 400 с. — ISBN 966-338-034-9
32. Фурдуй М. І. Українська мова: практикум: практикум 6 навч. посіб. — Київ : Либідь, 2011. — 416 с. — ISBN 978-966-06-0589-3
33. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І. Українська мова: Практикум:Навч.посібник.- 2-ге вид.,стереотип. — Київ, Либідь, 2001. — 384 c. — ISBN 966-06-0197-2
34. Русанівський В. М. Українська мова:для сер.школи.-2-ге вид. — К.:Радянська школа, 1979. — 240 с.
35. Українська мова:зб.текстів для перказів із творч.завд./Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова,В.І.Новосьолова та ін.-1-ше вид. — Х.: Прапор, 2006. — 192 с. — ISBN 966-8690-33-8
36. Стоян Л. М. Українська мова:Посіб. з орфографії та пунктуації. — К.:Наукова думка, 1998. — 96 c. — ISBN 966-00-0418-4
37. Авраменко О. Українська мова. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Київ: Грамота, 2019. — 208 с. — ISBN 978-966-349-676-4
38. Авраменко О. Українська мова. Підручник для 11 класу. Рівень стандарту. — Київ: Грамота, 2019. — 208 с. — ISBN 978-966-349-735-8
39. Новосьолова В.. Українська мова.Зб.тест. завдань для підготовки до зовн. незалежн. оцінювання:11 кл. — К.:Генеза, 2007. — 104 c. — ISBN 978-966-504-633-2
40. Фурдуй М. І. Українська мова.Практикум з правопису:навч.посібник/За ред.В.В.Різуна. — К.:Либідь, 2003. — 272 с. — ISBN 966-06-0291-Х