Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 53
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 54. Хімія -> 541. Хімія. Кристалографія. Мінералогія ->

21. Кулезнев В. Н. Химия и физика полимеров. — Москва, 1988. — 312 c.
22. Латыш, Иван, Корневич. Серебро в природе.Геохимия и минерология. — К.:Артэк, 1997. — 136 c.
23. Машиностроение. Приборы для хроматографии. — Москва, 1973. — 368 c.
24. Мурашова В. И. Качественный химический дробный анализ. — М.:Химия, 1976. — 280 c.
25. Опейда И. О., Швайка. Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії Українсько-російсько-англійський. — К.:Наукова думка, 1997. — 532 c.
26. под ред. Думанского А. В. Физико -химическая механика дисперсных структур. — Киев, 1986. — 264 c.
27. Рейтер Л. Г., Степаненко О. М. Теоретичні розділи загальної хімії:Підручник. — К.:Каравела, 2008. — 304 c.
28. Степанов Н. Ф., Ерлыкина М. Е., Филипов Г. Г. Методы линейной алгебры в физической химии. — М.:Изд-во Московского ун-ту, 1976. — 360 c.
29. Тарасевич Н. И. Руководство к практикуму по спектральному анализу. — М.:Изд-во Московского ун-ту, 1977.
30. Тило, Эрих. Неорганическая химия в вопросах и ответах. — К.:Вища школа, 1961. — 178 c.
31. Трегер Ю. А., Пименов И. Ф., Гольфанд Е. А. Справочник по физико-химическим свойства хлоралифантических соединений. — Л:Химия, 1973. — 184 c.
32. Урьев Н. Б. Текучесть суспензий и порошков. — Москва, 1992. — 256 c.
33. Фиалков Ю. Я. Не только в воде. — Ленинград, 1989. — 88 c.
34. Фроловський П. А. Хроматография газов. — М.:Изд-во "Недра, 1969. — 214 c.
35. Эйтель В. Физическая химия силикатов. — М.:Н.лит, 1962.
36. Фундаментальні орієнтири науки. Хімія та наукові основи перспективних технологій: Збірник статей за матеріалами проектів ДФФД. — К.: ВД "Академперіодика", 2005. — 405 c. — ISBN 966-360-034-9