Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

21. Законодавство і судова практика з питань приватизації. — Київ:Юрінком інтер, 2003. — 399 c.
22. Гоффманн Л. Зрушення до ринкової економіки Реформи в Україні: погляд з середини. — Київ: Фенікс, 1997. — 287 с. — ISBN 5-87534-175-0
23. Зрушення до ринкової економіки.Реформи в Україні:погляд з середини. — К.:Фенікс, 1997. — 288 c.
24. Фонштейн Н. Коммерциализация технологий.Мировой опыт-российским регионам. — Москва: Moscow vens, 1995. — 228 c. — ISBN 5-86461-195-6
25. Козаченко С. В., Новицький В. Є., Довгий О. С. Консалтинг у сучасній ринковій економіці. — Київ: Арістей, 2006. — 380 c. — ISBN 966-8458-99-0
26. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму.Відкрите суспільство під загрозою. — Київ: Основи, 1999. — 259 c. — ISBN 966-500-131-0
27. Макросистемна еволюція української економіки: Монографія. У 2 тт.- Т.2 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. — К.: ЗАТ, 2008. — 210с. — ISBN 966-8939-28-Х
28. Жаліла Я. А. Малий і середній бізнес у пошуках місцях в стратегії економічного зростання в Україні. — Київ: Альтерпрес, 2002. — 118 c. — ISBN 966-542-019-4
29. Либерман А. У. Массовая приватизация в странах Центральной Европы и бывшего Советского Союза: Сравнительный анализ. — Вашингтон: Всемирный банк, 1997. — 114 c. — ISBN 0-8213-3880-3
30. Лагутін В. Д., Кричевська Т. О. Монетарна політика в трансформаційній економіці:довіра,стратегія,механізм реалізації:Монографія. — К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2004. — 269 с. — ISBN 966-629-12-5
31. Гінгстон П. Найкращий посібник з малого бізнесу:Практичні поради. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 176 c.
32. Микитенко В. В. Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : монографія. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8
33. Гальчинський А. С. Обраним шляхом. — К.:Либідь, 1999. — 64 c.
34. Збожна О. М. Основи технології:Навч.посіб. — Тернопіль:Карт-бланш, 2002. — 486 c. — ISBN 966-7952-03-7
35. Сост Л. П., Мешкова. Основы бизнеса:Конспект лекций. — К.:МНТУ, 1995. — 129 c.
36. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Вып. 1 / Л. Н. Иванов. — Москва: Финансы и статистика, 1997. — 296 с. — ISBN 5-279-01822-8
37. Агафонова Л. Г., Рога О. В. Підготовка бізнес-плану:Практикум. — Київ: Знання, 1999. — 158 c. — ISBN 966-7131-18-1
38. Покропивний, Сергій, Федорович. Підприємство:стратегія,організація,ефективність:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 1998. — 352 c.
39. Анатолій Г. Поступ у майбутнє. — К.:Основи, 1999. — 220 c.
40. Нусинов В. Я. Прикладные аспекты экономической оценки деятельности промышленных предприятий и их обединение на примере горнобывающей промышленности. — Днепропетровск: Наука и образование, 1998. — 55 c. — ISBN 966-7191-13-3