Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3559
Усього літератури: 10342
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101.542. Мікроекономіка ->

21. Лук’яненко І. Г. Економетрика: практикум з використанням комп’ютера. — Київ : Знання, 1998. — 220 с. — ISBN 966-7298-08-4
22. Майорова Т. М. Інвестиційна діяльність:Навч посіб. — К.:ЦНЛ, 2004. — 376 c.
23. Майорова Т. М. Інвестиційна діяльність:Навч посіб. — К.:ЦУЛ, 2003. — 376 c.
24. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально - трудові відносини:Навчальний посіб. — К.:Атіка, 2005. — 304 c.
25. Махсма М. Б. Практикум з економіки праці та соціально-трудових відносин. — К.:Атіка, 2006. — 124 c.
26. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні:Навч.посіб. — К.:Кондор, 2005. — 406 c.
27. Омельченко, Андрій, Володимирович. Іноземні інвестиції в Україні:Довідник з правових питань. — К.:Юрінком, 1997. — 416 c.
28. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.:Лібра, 1998. — 392 c.
29. Пересада А. А., Майорова. Управління банківськими інвестиціями:Монографія. — К.:КНЕУ, 2005. — 388 c.
30. Пилипенко В. В. Мікроекономіка: Навч. посібник. — Львів: Новий Світ-2000, 2010. — 280 с. — ISBN 978-966-418-109-6
31. Пиндайк Р. Д., Рубинфельд. Микроэкономика. — М.:Экономика, 1992. — 510 c.
32. Самуэльсон П. Экономика. т.2. — Москва, "Алгон", 1992. — 415 c. — ISBN 5-201-09971-8
33. Самуэльсон П. Экономика.Учебник, в сокр. — Севастополь, изд."Ахтиар", 1995. — 384 c. — ISBN 5-87314-002-2
34. Сеюелсон, Пол, Нордгауз. Мікроекономіка:Пер .з англ. — К.:Основи, 1998. — 676 c.
35. Слюсаренко О. А. Микроэкономика: Учебное пособие (опорный конспект). — Киев: ДИТМ МНТУ, 2005. — 23 с. — ISBN 5-8046-0095-8
36. Фонштейн Н. Интересование в инновационный бизнес:Мировая практика-венчурний капитал:сборник статей. — М.:Академия народного хозяйства, 1996. — 260 c.
37. Хитер Кен. Экономика отраслей и фирм. Пер. с англ.: Учебн.пос. — М: Финансы и статистика, 2004. — 480с. — ISBN 5-279-02737-5
38. Хміль Ф. І. Управлінння персоналом .:Підручник. — К.:Академвидав, 2006. — 488 c.
39. Ястремський О., Гриценко. Основи мікроекономіки:Підручник. — К.:Знання, 1998. — 674 c.
40. Державна та комунальна власність в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 445 c.