Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101.542. Мікро ->

1. Державна та комунальна власність в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 445 c.
2. Фонштейн Н. Интересование в инновационный бизнес:Мировая практика-венчурний капитал:сборник статей. — М.:Академия народного хозяйства, 1996. — 260 c.
3. Гречаник Б. В. Інноваційно спрямований розвиток підприємств:організаційно-економічні аспекти. — Львів Інститут регіональних досліджень НАН України,Івано-Франківськ,Західно економіко-правний універ, 2007. — 187 c.
4. сост. Слюсаренко О. А. Микроэкономика (опорный конспект) : учеб. пособ. — Киев : МНТУ, 2005. — 236 с. — ISBN 5-8046-0095-8
5. Кухтик О. А. Микроэкономика Учебное пособие. — К.:Гарант Сервис, 2005. — 236 c.
6. Базиливеч, Лук’янов, Писаренко. Мікроекономіка:Опорний конспект лекцій. — К.:Четверта хвиля, 1998. — 248 c.
7. Ястремський О., Гриценко. Основи мікроекономіки:Підручник. — К.:Знання, 1998. — 674 c.
8. Заблоцький Б. Ф. Посібник .Прехідна економіка. — К.:Академія, 2004. — 512 c.
9. За ред. Коссака В. Правове регулювання іноземних інвестицій. — К.:Український центр правничих студій, 1999. — 176 c.
10. Бесєдін В. Прогнозування і розробка програм :Метод.посіб. — К.:Наук.світ, 2000. — 468 c.
11. Вітлінський В. Теорії ризику в бізнесі:Текст лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 225 c.
12. Хміль Ф. І. Управлінння персоналом .:Підручник. — К.:Академвидав, 2006. — 488 c.
13. Самуэльсон П. Экономика. т.2. — Москва, "Алгон", 1992. — 415 c. — ISBN 5-201-09971-8
14. Самуэльсон П. Экономика.Учебник, в сокр. — Севастополь, изд."Ахтиар", 1995. — 384 c. — ISBN 5-87314-002-2