Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 334. Підприємництво ->

21. Козачеснко С. В. Экономические проблемы созданпия новой техники, повышения её качества и эффективности. — Киев : Общество "Знание" Украинской ССР, 1980. — 24 с.
22. Колчина Н. В., Поляк Г. Б., Павлов Л. П. Финансы предприятий:Учебник Под ред. — Финансы ЮНИТИ, 1998. — 413 c.
23. Комирной В. А., Вилкул А. С., Козаченко В. Экономика и менеджмент промышленных предприятий,функционирующих в условиях кризиса. — Днепропетровск :Наука и образование, 2001. — 332 c.
24. Кочергіна К. Організаційно-правові форми підприємницьких товариств як об’єкт законотворчого моделювання. — Українське комерційне право, 2005. — № 6. — С.83-96
25. Кравченко М. О. Системно-структурна концепція економічно стійкості підприємства : Монографія. — Київ : Вишемирський В. С., 2017. — 460 с. — ISBN 978-617-7273-94-2
26. Кузьмін В. В. Фінансові основи підприємництва: Навч. посібник для вузів. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с. — ISBN 966-364-308-0
27. Ляпіна К. М. Національна програма розвитку малого підприємництва. Очікування.Проблеми. Перспективи. — К.:Інт конкурентлавський, 2001. — 159 c.
28. Мельников А. М. Основи організації бізнесу. — Київ": "Центр учбової літератури", 2013. — 200 с.
29. Микитенко В. В. Формування комплексної системи управління енергоефективністю у галузях промисловості: Монографія. — К.:, 2004. — 336с. — ISBN 966-7769-34-8
30. Мілаш В. Теоретичні аспекти співвідношення свободи підприємницького договору та обмежувальних чинників. — Українське комерційне право, 2005. — № 6. — С.51-65
31. Олексюк С., ОС. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. — К.:Наукова думка, 1998. — 508 c.
32. Пазуха М. Д., Ігнатович М. В. Реклама у підприємницькій діяльності:Навч.посіб. — К.:Центр навч літер, 2006. — 176 c.
33. Сазонець І. Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 304 с. — ISBN 978-966-364-666-4
34. Сахаров В. Т., Сахарова. Реклама:Навч.посіб. — К.:Нац акад управ, 1998. — 81 c.
35. Сахарцева И. Учет производственных запасов. — Запорожье:ЗГИА, 1999. — 68 c.
36. Семенченко Ж. Автомобиль на предприятии: от приобретения до ликвидации. — Харьков : ФАКТОР, 2002. — 212 с. — ISBN 966-8262-12-3
37. Семенченко Н. Архітектура системи визначення стратегії реструктуризації:Монографія. — К.: ТОВ "ДКС центр", 2011. — 138 с. — ISBN 978-966-2339-33-8
38. Сосюрко Ю. В. Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології.Практичні рекомендації Під ред. — К.:Аверс, 2000. — 214 c.
39. Фонштейн Н. М. Тохнологическая фирма:менеджмент и маркетинг. — М.:Зело, 1997. — 352 c.
40. Хитер Кен. Экономика отраслей и фирм. Пер. с англ.: Учебн.пос. — М: Финансы и статистика, 2004. — 480с. — ISBN 5-279-02737-5