Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 10 клас: рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ: Літера ЛТД, 2018. — 224 с. — ISBN 978-966-178-911-0

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 11 клас: рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Киів: Літера ЛТД, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-945-075-3

Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О. [та ін.] Біологія і екологія. Рівень стандарту. [11 клас]: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. — Київ: Школяр, 2019. — 215 с. — ISBN 978-966-1650-67-0

Гісем О. В. Всесвітня історія: підручник для 10 класу. — Харків: Ронок, 2018. — 176 с. — ISBN 978-617-09-4341-5

Гісем О. В. Всесвітня історія. Підручник для 11 класу. — Харків: Ранок, 2019. — 224 с. — ISBN 978-617-09-5217-2

Книжок у каталозі: 6885
Книжок у електр. бібліотеці: 4627
Усього літератури: 11512
Відвідувачів на сайті: 66
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 334. Підприємництво ->

21. Козаченко С. В. Діагностика та оцінка кризового стану суб’єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. за напрямками підгот.: "Економіка та підприємництво", "Менеджмент". — Чернігів: РВК, 2005. — 263 с. — ISBN 966-502-256-3
22. Козачеснко С. В. Экономические проблемы созданпия новой техники, повышения её качества и эффективности. — Киев : Общество "Знание" Украинской ССР, 1980. — 24 с.
23. Колчина Н. В., Поляк Г. Б., Павлов Л. П. Финансы предприятий:Учебник Под ред. — Финансы ЮНИТИ, 1998. — 413 c.
24. Комирной В. А., Вилкул А. С., Козаченко В. Экономика и менеджмент промышленных предприятий,функционирующих в условиях кризиса. — Днепропетровск :Наука и образование, 2001. — 332 c.
25. Кочергіна К. Організаційно-правові форми підприємницьких товариств як об’єкт законотворчого моделювання. — Українське комерційне право, 2005. — № 6. — С.83-96
26. Кравченко М. О. Системно-структурна концепція економічно стійкості підприємства : Монографія. — Київ : Вишемирський В. С., 2017. — 460 с. — ISBN 978-617-7273-94-2
27. Кузьмін В. В. Фінансові основи підприємництва: Навч. посібник для вузів. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с. — ISBN 966-364-308-0
28. Ляпіна К. М. Національна програма розвитку малого підприємництва. Очікування.Проблеми. Перспективи. — К.:Інт конкурентлавський, 2001. — 159 c.
29. Мельников А. М. Основи організації бізнесу. — Київ": "Центр учбової літератури", 2013. — 200 с.
30. Микитенко В. В. Формування комплексної системи управління енергоефективністю у галузях промисловості: Монографія. — К.:, 2004. — 336с. — ISBN 966-7769-34-8
31. Мілаш В. Теоретичні аспекти співвідношення свободи підприємницького договору та обмежувальних чинників. — Українське комерційне право, 2005. — № 6. — С.51-65
32. Олексюк С., ОС. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. — К.:Наукова думка, 1998. — 508 c.
33. Пазуха М. Д., Ігнатович М. В. Реклама у підприємницькій діяльності:Навч.посіб. — К.:Центр навч літер, 2006. — 176 c.
34. Сазонець І. Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 304 с. — ISBN 978-966-364-666-4
35. Сахаров В. Т., Сахарова. Реклама:Навч.посіб. — К.:Нац акад управ, 1998. — 81 c.
36. Сахарцева И. Учет производственных запасов. — Запорожье:ЗГИА, 1999. — 68 c.
37. Семенченко Ж. Автомобиль на предприятии: от приобретения до ликвидации. — Харьков : ФАКТОР, 2002. — 212 с. — ISBN 966-8262-12-3
38. Семенченко Н. Архітектура системи визначення стратегії реструктуризації:Монографія. — К.: ТОВ "ДКС центр", 2011. — 138 с. — ISBN 978-966-2339-33-8
39. Сосюрко Ю. В. Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології.Практичні рекомендації Під ред. — К.:Аверс, 2000. — 214 c.
40. Фонштейн Н. М. Тохнологическая фирма:менеджмент и маркетинг. — М.:Зело, 1997. — 352 c.