Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

21. Гайдулін О. О. Основні поняття загальної теорії права: Монографія. — Київ :ППП, 2003. — 160 с. — ISBN 966-96321-0-2
22. Гайдулін О. О. Робоча навчальна програма дисципліни.Філософія права. — Київ : МНТУ, 2002. — 18 c.
23. Галицький І. Нормативні засади концепції формування толерантності в українському суспільстві// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 294-302
24. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-364-657-2
25. Гіжевський В. К. Популярна юридична енциклопедія. — К.:Юрінком Інтер, 2003. — 528 c.
26. Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія. — Право України, 2011. — №10. — С.154-184
27. Головко В. О., Каркач П. М., Барановський Д. І. [та ін.] Основи правознавства України: Навч. посібник. — Харків: Еспада, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-456-026-6
28. Григоренко В. П. Основи правознавства: Конспект лекцій. — К.: Де юре, 2006. — 320 с. — ISBN 876-91-1237-24
29. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. — Москва : Зерцало, 2003. — 496 с. — ISBN 5-8078-0088-5
30. Гусарєв С. Д., Калодій А. М. Основи держави і права:Навч.посіб.у питаннях і відповідях. — К.:Юрінформ, 1995. — 166 с.
31. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності:теоретичні,практичні та деонтологічні аспекти).Науково-метод.та навч.посіб. — К.:ВІРА, 1999. — 506 c.
32. Дахно І. І. Історія держави і права.Навч.посіб. — Київ :ЦНЛ, 2006. — 408 c. — ISBN 966-364-234-3
33. Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі. — Право України, 2012. — № 1-2. — С. 395-403
34. Дігтяр П. А. Історія держави і права України:Конспект лекцій. — Київ :МНТУ, 1997. — 213 c.
35. Жоль К. К. Философия и социология права:Учеб.пособие. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 480 c.
36. За заг. ред. Литвина В.М. Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, Вид-во "Фенікс", 2007. — 736 с. — ISBN 978-966-651-462-5
37. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А. Основи держави і права.Посібник для вступників до вищих закладів освіти. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2001. — 222 c. — ISBN 966-95-871-3-1
38. Заруба В. М. Історія держави і права України:Навч посіб. — К.:Центр навч.літ, 2005. — 224 c.
39. Зхареченко П. П. Історія держави і права України:Підручник. — К.:Атіка, 2005. — 368 c.
40. Калиновський В. С. Історія держави та права зарубіжних країн:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 200 c.