Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

21. Гайдулін О. О. Римське приватне право:Авто дидактичний комплекс. — К.:ППП, 2003. — 115 c.
22. Гайдулін О. О. Теорія держави і права:Автодидактичний комплекс. — К.:ППП, 2003. — 240 c. — ISBN 966-96321-1-0
23. Гайдулін О. О. Основні поняття загальної теорії права: Монографія. — Київ :ППП, 2003. — 160 с. — ISBN 966-96321-0-2
24. Гайдулін О. О. Робоча навчальна програма дисципліни.Філософія права. — Київ : МНТУ, 2002. — 18 c.
25. Галицький І. Нормативні засади концепції формування толерантності в українському суспільстві// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 294-302
26. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-364-657-2
27. Гіжевський В. К. Популярна юридична енциклопедія. — К.:Юрінком Інтер, 2003. — 528 c.
28. Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська комісія. — Право України, 2011. — №10. — С.154-184
29. Головко В. О., Каркач П. М., Барановський Д. І. [та ін.] Основи правознавства України: Навч. посібник. — Харків: Еспада, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-456-026-6
30. Григоренко В. П. Основи правознавства: Конспект лекцій. — К.: Де юре, 2006. — 320 с. — ISBN 876-91-1237-24
31. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. — Москва : Зерцало, 2003. — 496 с. — ISBN 5-8078-0088-5
32. Гусарєв С. Д., Калодій А. М. Основи держави і права:Навч.посіб.у питаннях і відповідях. — К.:Юрінформ, 1995. — 166 с.
33. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності:теоретичні,практичні та деонтологічні аспекти).Науково-метод.та навч.посіб. — К.:ВІРА, 1999. — 506 c.
34. Дахно І. І. Історія держави і права.Навч.посіб. — Київ :ЦНЛ, 2006. — 408 c. — ISBN 966-364-234-3
35. Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі. — Право України, 2012. — № 1-2. — С. 395-403
36. Дігтяр П. А. Історія держави і права України:Конспект лекцій. — Київ :МНТУ, 1997. — 213 c.
37. Жоль К. К. Философия и социология права:Учеб.пособие. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 480 c.
38. Забарний Г. Г., Калюжний Р. А. Основи держави і права.Посібник для вступників до вищих закладів освіти. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2001. — 222 c. — ISBN 966-95-871-3-1
39. Заруба В. М. Історія держави і права України:Навч посіб. — К.:Центр навч.літ, 2005. — 224 c.
40. Зхареченко П. П. Історія держави і права України:Підручник. — К.:Атіка, 2005. — 368 c.