Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 82
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 340. Право ->

21. Коляда І. А., Лозовий Я. П., Дзери О. В. Основи правознавства.9 клас.Навч.посіб Правознавство :Підручник. — К.:КАННОН К.:Юрінком інтер К.:Всеукраїнська асоціація вмдавнців "Правова єдність", 1996.
22. Коляда І. Я., Лозовий. Основи правознавства (згідно Конституції України,прийнятої 28 червня. — К.:КАННОН, 1997. — 192 c.
23. Комарова Н. Концепції права. — К.:Сфера, 1998. — 236 c.
24. Корж А. В. Юридичне документоведення:Навч.посіб для студентів.вищих закладів освіти Він-ва внутрішніх справа України. — К.:Ін-т держави і права, 2001. — 168 c.
25. Коструба А. Норми права і правоприпинаючі юридичні факти в механізмі правового регулювання// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 202-207
26. Котюк В. О. Основи держави і права: Навч.пос.для студ. юрид.вузів. — К.: Вентурі, 1995. — 176 с. — ISBN 5-7707-8060-6
27. Кресін О. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 247-265
28. Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 347-348
29. Кузнецов А. Практический русско-английский юридический словарь. — М.:Avens, 1995. — 226 c.
30. Кульчинський, Володимир, Семенович. Історія держави і права України:Навч.посіб. — Львів:Світ, 1996. — 296 c.
31. Лейста О. Э. История политических и правовых учений Учебник. — М.:Юридическая литература, 1997. — 576 c.
32. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн:Підручн.для студ.юридичних спец.ВНЗ. — Київ :Ділова Україна, 1996. — 352 c. — ISBN 5-7707-9864-5
33. Мисик Л. В. Українсько-англійський словник правничої термінології. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 528 c. — ISBN 966-7302-89-Х
34. Мінченко С. Правова культура як чинник забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій дільності. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.321-328
35. Молдаван, Валеріан, Васильович. Риторика загальна та судова:Навч.посіб 2-е вид. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 320 c.
36. Молдаван, Валеріан, Васильович. Судова риторика:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 328 c.
37. Молдаван, Валеріан, Васильович. Основи держави і права:Опорні конспекти:Навч.посіб. — К.:Юмана, 1996. — 176 c.
38. Нечай А. А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних фондів: Монографія. — Чернівці : Рута, 2004. — 376 с. — ISBN 966-568-705-0
39. Оніщенко Н. А. Правова система як об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції: Лекція. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.258-
40. Петришин О. Соціально-юридична природа права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.15-29