Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 3. Суспільні науки -> 316.Соціологія ->

1. Барвінський А. О. Соціологія: курс лекцій. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 328 с.
2. Брегеда А. Ю. Соціологія : навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 124 с.
3. Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку. — К.: "АДЕФ-Україна", 2009. — 392 с.
4. Джужа О. М. Соціологія права: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 288 с.
5. За заг. ред. Андрющенка В.П. Соціологія: підручник. — Київ, 1998. — 624 с.
6. За ред. Городяненка В.Г. Соціологія: підручник. — К.: Видавничий центр "Академія", 2006. — 544 с.
7. За ред. Пічі В.М. Соціологія: підручник. — Львів: "Новий Світ-2000", 2010.
8. Захарченко М. В. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). — К.: Либідь, 1993. — 336 с.
9. Лукашевич М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навч. посіб. — К.: МАУП, 1999. — 344 с.
10. Під заг. ред. Кутик Т.В. Методи соціальних досліджень: опорний навч.-метод. інтерактивний комплекс. — Краматорськ : ДІТМ МНТУ, 2009. — 123 с.
11. Попов Б. Життя етносу: соціокультурні нариси: навч. посіб. — К.: Либідь, 1997. — 240 с.
12. Почепцов Г. Теорія комунікації. — Київ, 1996. — 175 с.
13. СемигінаТ. Соціальна політика у глобальному вимірі. — К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2003. — 252 с.
14. Уклад.: Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. — К.: Каравела, 2002. — 480 с.
15. Уклад.: Чухим Н.Д. Навчальна програма курсу "Основи теорії ґендеру". — К.: Факт, 2003. — 84 с.
16. Червінська Т. Г. Соціологія: навч. посіб. — К.: МАУП, 2007. — 248 с.
17. Щокін Г. В. Управління суспільним розвитком: загальна концепція. — К.: МАУП, 2005. — 184 с.
18. Якуба О. О. Соціологія: навч. посіб. — Х.: Вид-во "Константа", 1996. — 192 с. — ISBN 1495