Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 3. Суспільні науки -> 316.Соціологія ->

21. Лось В. А. Глобализация и переход к устойчивому развитию: Научное издание. — М.: Изд-во РАГС, 2009. — 315, [1] с. — ISBN 978-5-7729-0345-2
22. Лукашевич М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навч. посіб. — Київ : МАУП, 1999. — 344 с. — ISBN 966-7312-50-Х
23. Піча В. М. Соціологія: підручник. — Львів: Новий Світ 2000, 2010. — 296 с. — ISBN 966-7827-39-9
24. Піча В. М. Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналії: Навчальний словник-довідник для студентів. — Київ: Каравела, 2002. — 480 с. — ISBN 966-95596-2-6
25. Почепцов Г. Теорія комунікації. — К.:Спілка рекламістів України,Українська асоціація паблік рілейшнз, 1996. — 175 с.
26. Семигіна Т. В. Соціальна політика у глобальному вимірі. — К.: Універсітетське видавництво, 2003. — 252 с. — ISBN 966-7671-62-3
27. Тадевосян Э. В. Социология:Учеб.пособие. — М.:Знание, 1998. — 272 c.
28. Чернівська Т. Г. Соціологія: навч. посіб. — Київ : МАУП, 2007. — 248 с. — ISBN 978-966-608-789-1
29. Проблеми реформування соціальноі інфраструктури села. — К.: Діловий контакт, 1999. — 140с. — ISBN 966-95493-0-2
30. Соціально-економічне становище України за 2011 рік. — Урядовий кур’єр, 1 лютого, 2012. — № 19. — С..8,17
31. Теорія управління соціальними процесами:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 169с.
32. Соціальна політика в Україні: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 88с.
33. Соціальне партнерство:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 99с.
34. Методи соціальних досліджень:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 123 с.
35. Психология масс:Хрестоматия по социал.психологии/Под ред. Д.Я.Райгородского. — Самара:Изд.Дом Бахрах-М, 2001. — 592 с.