Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 78
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 3. Суспільні науки -> 316.Соціологія ->

21. Лісовий О. Криза самоідентифікації особистості в умовах соціальних трансформацій. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.113-118
22. Лось В. А. Глобализация и переход к устойчивому развитию: Научное издание. — М.: Изд-во РАГС, 2009. — 315, [1] с. — ISBN 978-5-7729-0345-2
23. Лукашевич М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навч. посіб. — Київ : МАУП, 1999. — 344 с. — ISBN 966-7312-50-Х
24. Піча В. М. Соціологія: підручник. — Львів: Новий Світ 2000, 2010. — 296 с. — ISBN 966-7827-39-9
25. Піча В. М. Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналії: Навчальний словник-довідник для студентів. — Київ: Каравела, 2002. — 480 с. — ISBN 966-95596-2-6
26. Почепцов Г. Теорія комунікації. — К.:Спілка рекламістів України,Українська асоціація паблік рілейшнз, 1996. — 175 с.
27. Семигіна Т. В. Соціальна політика у глобальному вимірі. — К.: Універсітетське видавництво, 2003. — 252 с. — ISBN 966-7671-62-3
28. Тадевосян Э. В. Социология:Учеб.пособие. — М.:Знание, 1998. — 272 c.
29. Чернівська Т. Г. Соціологія: навч. посіб. — Київ : МАУП, 2007. — 248 с. — ISBN 978-966-608-789-1
30. Проблеми реформування соціальноі інфраструктури села. — К.: Діловий контакт, 1999. — 140с. — ISBN 966-95493-0-2
31. Соціально-економічне становище України за 2011 рік. — Урядовий кур’єр, 1 лютого, 2012. — № 19. — С..8,17
32. Теорія управління соціальними процесами:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 169с.
33. Соціальна політика в Україні: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 88с.
34. Соціальне партнерство:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 99с.
35. Методи соціальних досліджень:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 123 с.
36. Психология масс:Хрестоматия по социал.психологии/Под ред. Д.Я.Райгородского. — Самара:Изд.Дом Бахрах-М, 2001. — 592 с.