Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 3. Суспільні науки -> 316.Соціологія ->

21. Соціально-економічне становище України за 2011 рік. — Урядовий кур’єр, 1 лютого, 2012. — № 19. — С..8,17
22. Андрушенко В. П., Горлача М. І. Соціологія 3 -е вид. 1998. — 624 c.
23. Ковтун О. С. Соціологія здоров’я: проблеми теорії та практики: навчально-методичний посібник. — Київ: Ун-т "Україна", 2020. — 166 с. — ISBN 978-966-617-605-3
24. Джужа О. М., Кириченко І. Г., Ковальський В. С. Соціологія права:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 288 c. — ISBN 966-667-109-3
25. Якуба О. О. Соціологія: навч. посіб. — Харків: Видавництво "Константа", 1996. — 192 с. — ISBN 5-7707-9244-2
26. Чернівська Т. Г. Соціологія: навч. посіб. — Київ : МАУП, 2007. — 248 с. — ISBN 978-966-608-789-1
27. Брегеда А. Ю., Бовтрук А. П. Соціологія: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 124 с. — ISBN 966-576-196-9
28. Городяненко В. Г. Соціологія: підручник. — К.: Видавничий центр "Академія", 2006. — 544 с. — ISBN 966-580-115-5
29. Піча В. М. Соціологія: підручник. — Львів: Новий Світ 2000, 2010. — 296 с. — ISBN 966-7827-39-9
30. Піча В. М. Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналії: Навчальний словник-довідник для студентів. — Київ: Каравела, 2002. — 480 с. — ISBN 966-95596-2-6
31. Бовтрук А. П., Дворецька Г. В. Соціологія:Навч.-метод.посіб.для самостійного вивчення дисципліни. — К.:КНЕУ, 1999. — 124 c.
32. Барвінський А. О. Соціологія.Курс.лекцій. — К.:Центр навчальної літератури, 2005.
33. Лукашевич М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: навч. посіб. — Київ : МАУП, 1999. — 344 с. — ISBN 966-7312-50-Х
34. Почепцов Г. Теорія комунікації. — К.:Спілка рекламістів України,Українська асоціація паблік рілейшнз, 1996. — 175 с.
35. Теорія управління соціальними процесами:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 169с.
36. Капера І. Українська молодь у контексті соціальних змін. — Вища освіта України, 2012. — № 1. — С.93-100
37. Буряка Ю. Український народ. 1992.
38. Щокін Г. В. Управління суспільним розвитком: загальна концепція. — К.: МАУП, 2005. — 184 с. — ISBN 966-608-398-1
39. Костирєв Андрій. Формування критичного мислення у студентів за допомогою застосування методів медіаосвіти в курсах суспільно-політичних дисциплін//Вища освіта України. — Вища освіта України, 2011. — № 3. — С.99-105