Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.075.8. Комп’ютерні науки і технології. Підручники ->

41. Широков В. А. Інформаційна теорія лексико-графічних систем. — К.:Довіра, 1998. — 331 c.
42. Ющенко Е. Л. Фортран. Программированное учебное пособие. — Киев "Высшая школа", 1989. — 403 c.
43. Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформації технологій: Навч. пос. для студентів. — Київ: ЦНЛ, 2006. — 318 c. — ISBN 966-364-187-8
44. Miscrosoft windows 98 для пользователя. Начальний курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 143 c.
45. Microsoft Access 97 для пользователя курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 97 c.
46. Microsoft internet Explorer для пользователя Начальный курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 71 c.
47. Microsoft Exel 97для пользователя.Начальный курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 112 c.
48. Microsoft Power Point 97 для пользователя.Начальный курс. — К.:Сетевая Академия, 1999. — 94 c.
49. Основи наукових досліджень.Навчальний посібник з напряму підготовки "Комп’ютерні науки"Гірництво", "Менеджмент" та інші науки. — К.:МНТУ, 2004. — 280 c.
50. Російсько-англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. — К.:Спалах, 1998. — 503 c.
51. Microsoft Corporation. Microsoft Internet Information Server 4.0 и Microsoft Proxy Server 2.0.Учебный курс: Официальное учебное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки:Пер. с англ. 2-е., изд., испр. — М.:Русская Редакция, 1999. — 600 c.
52. Microsoft Corporaition Поддержка Microsoft Windows NT 4.0.Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки:Пер. с англ. 2-е изд. — М.:Русская Редакция, 1999. — 632 c.
53. Microsoft Corporation. — М.:Русская Редакция, 1999. — 464 c.
54. Комп’ютерні системи: Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 80 c.
55. Комп’ютерні системи: Конспект лекцій для студентів за фахами "Управління у бізнесі" та "Правознавство". — К.:МНТУ, 1994. — 45 c.
56. Програмування.Ч.І: Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 226 c.
57. Quic Basic. — Івано-Франківськ, 2003. — 34 c.
58. Quic Basic.Основні поняття мови програмування.. ... для ст. Напряму "Лінгвістика". — Івано-Франківськ, 2003. — 42 c.
59. МАТЛАБ.Початок роботи.Метод вказівки.Прак.-лаборат.роб.з курсу "Сучас системи імітаційного моделювання" для ст. Напр."Комп. Науки". — Івано-Франківськ, 2003. — 94 c.
60. Архітектура ЕОМ та мереж:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 228 c.