Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 00. Загальні питання науки і культури -> 001. Організація розумової праці -> 001.8. Філософія, теорія та методологія наукових знань ->

41. Смольский С. М. Три шага к профессии: наука, диссертация, педагогика. — Одесса.: Нептун-Технология, 2005. — 128 с. — ISBN 966-95797-3-2
42. Фомченкова Г. А. Внутренние риски духовной безопасности молодежи. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.17-19
43. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень:Навч. посібник. — К.: ВД " Слово", 2003. — 240 с. — ISBN 966-8407-10-5
44. Цехмістрова Г. С. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. — Київ: СЛОВО, 2012. — 352 с. — ISBN 978-966-194-116-7
45. Чорненький Я. Я., Чорненька Н. В., Рибак С. Б. Основи наукових досліджень.Організація самост.та науков.роботи студентів:Навч.посібник. — К.: ВД "Професіонал", 2006. — 208 с. — ISBN 966-370-039-4
46. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності:Підручник. — К.:Знання-Прес, 2002. — 295 с. — ISBN 966-7767-37-Х
47. Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник. - Вид. 2-ге. — Київ: Український світ, 2000. — 756 с. — ISBN 966-7586-00-6
48. Ярошенко Ф. А., Козаченко С. В. О стратегии управления и развития персонала в процессе модернизации организаций // Вісник УВ МАН ВШ. 2003. — № 1. — С.83-95
49. Ясперс К. Идея университета: Научное издание./ Пер. с нем. Т.В. Тягуновой. — Минск: БГУ, 2006. — 159 с. — ISBN 985-485-082-Х
50. Наука-техника-управление: интеграция науки, техники и технологии, организации и управления в США. Пер. с англ./ Под ред. Каста Ф., Розенцвейга Д. — М., 1966. — 518с.
51. Основи НДР:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім.акад.Ю.Бугая, 2010. — 143 с.
52. Основи наукових досліджень:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім.акад.Ю.Бугая, 2009. — 138 с.
53. Порядок присвоєння вчених звань професора і доцента: Нормат. документ з питань атестації наук. і наук.-пед. працівників. — К.: Толока, 2005. — 14 с. — ISBN 966-7990-16-8
54. Основи наукових досліджень:Уч.пос.для студентів з напр.підготовки"Комп.науки","Гірництво","Менеджмент"./Укл.:П.В.Оргодніков,А.О.Антонюк,В.Ю.Бугай,В.Ю.Худолей. — К.:МНТУ, 2004. — 280 с. — ISBN 5-93772-059-8
55. Філософський енциклопедичний словник/Нац.академія наук України. — К.:Абрис, 2002. — 742 c. — ISBN 966-531-128-Х
56. Словник юрид.термінів(рос.-укр.)/Укл.Ф.Андерш,В.Винник та ін. — К.:Юрінком, 1994. — 322 c. — ISBN 5-7707-5756-6