Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 46
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 00. Загальні питання науки і культури -> 001. Організація розумової праці -> 001.8. Філософія, теорія та методологія наукових знань ->

41. Основи НДР:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім.акад.Ю.Бугая, 2010. — 143 с.
42. Салов В. О. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Д.: Національна гірнича академія України, 2003. — 183 с. — ISBN 966-8271-10-6
43. Наринян А. Р. Основы научных исследований: Учебное пособие. — К.: Европейский университет, 2002. — 110 с. — ISBN 966-7942-51-1
44. Порядок присвоєння вчених звань професора і доцента: Нормат. документ з питань атестації наук. і наук.-пед. працівників. — К.: Толока, 2005. — 14 с. — ISBN 966-7990-16-8
45. Берков В. Ф. Противоречия в науке. — Минск: Вышэйш. шк., 1980. — 93 с.
46. Папієв М. М. Реформування пенсійної системи в Україні: Автореф. дис. — К.: НАНУ, ін-т демографії та соціальних досліджень, 2004. — 22с.
47. Андерш Й. Ф., Воробйова С. А., Кравченко М. В. Рос.-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наукова думка, 1994. — 600 c. — ISBN 5-12-002638-9
48. Розин В. Семиотические исследования.: Научно-популярная литература. — Москва: ПЕР СЭ, 2001. — 256 с. — ISBN 5-9292-0023-8
49. Словник юрид.термінів(рос.-укр.)/Укл.Ф.Андерш,В.Винник та ін. — К.:Юрінком, 1994. — 322 c. — ISBN 5-7707-5756-6
50. Ларцев В. С. Социокультурный генезис личности: Социально-философский анализ. — К.: ООО, 2002. — 360с.
51. Молдован В. В. Судова риторика: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2006. — 328 с. — ISBN 966-351-021-8
52. Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму:Монографія. — К.:НТУУ КПІ, 1998. — 309 c. — ISBN 5-7763-2102-6
53. Смольский С. М. Три шага к профессии: наука, диссертация, педагогика. — Одесса.: Нептун-Технология, 2005. — 128 с. — ISBN 966-95797-3-2
54. Леве Г. Учимся всю жизнь. Пер. с нем./ под ред. Т.А.Мамигоновой. — М.: Прогресс, 1983. — 127 с.
55. Філософський енциклопедичний словник/Нац.академія наук України. — К.:Абрис, 2002. — 742 c. — ISBN 966-531-128-Х
56. Силадій І. Якісна освіта в контексті управління впровадженням інновацій. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.105-112