Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101. Економічна теорія, довідники, підручники ->

41. Пруссова Л. Г. Экономика.Тренинг курс:Учеб-метод пособие. — К.:ТОВ "УВПК Екс Об", 1999. — 632 c.
42. Пруссова Л. Г. Экономика в вопросах и ответах:Учебно-метод.пособие. — К.:АОЗТ"Екс-прес-об’ява, 1998. — 320 c.
43. Радионова И. Ф. Общая экономика: Учеб. для 10-11 кл. — Каменец-Подольский: Абетка-НОВА, 2003. — 384 с. — ISBN 966-8119-35-5
44. Радіонової І. Ф. Загальна економіка.: Текст: підруч. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. — 384 с. — ISBN 966-8119-00-2
45. Райэберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцев Е. А. Современный економический словарь 2-е изд. — М.:ИНФРА, 1998. — 477 c.
46. Самуельсон П., Лищишин О. Економіка: підручник. — Львів: Свiт, 1993. — 493 с. — ISBN 5-8326-0007-X
47. Соневицький Р. Базова економ.,фінанс. та діл. термінологія:Англо-укр. словник. — Тернопіль.:"Збруч", 2001. — 334 c. — ISBN 966-528-150-Х
48. Старостенко Г. Г. Політична економія: навч. посібник. — Київ: Центр навч. літ., 2006. — 344 с. — ISBN 966-364-240-8
49. Туган-Барановський М. І. Політична економія: Текст: курс популярний. — Київ: Наук. думка, 1994. — 262 с. — ISBN 5-12-003935-9
50. Уразов А. У. Основи кономічної теорії : навч. посіб. — Київ : Персонал, 2008. — 328 с. — ISBN 978-966-608-928-4
51. Форд, Лавров Н. С., Зоргенфрей В. А. Моя жизнь, мои достижения: переводное издание. — Москва: Финансы и статистика, 1989. — 206 с. — ISBN 5-279-00618-1
52. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: навч. посіб. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 456 с. — ISBN 966-667-085-2
53. Чирков В. М. Сучасні проблеми розвитку економіки України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конференцій "Проблеми інтеграції економіки України в ЄС і вступ до СОТ". — К.: МАУП, 2007. — 340 c. — ISBN 978-966-608-757-0
54. Шевелева С. А. English оп Economics: Английский для экономистов: Учеб. пособие для вузов. — М.:Культура и спорт ЮНИТИ, 1998. — 375 c. — ISBN 5-85178-059-2
55. Основы экономической теории:Учеб.пособие.Опорный конспект. — К.:Дитм МНТУ, 2003. — 264 c.
56. Основи економічної теорії: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 140с.
57. Політична економія:Підручник /За ред.Ю.В.Ніколенко. — К.: ЦУЛ, 2009. — 632 с. — ISBN 978-966-364-797-5
58. Основи економічної теорії:Підручник/За ред.А.А.Чухна. — К.ВШ, 2001. — 606 с.,іл. — ISBN 966-642-075-9
59. Словарь терминов по экономике и менеджменту. — Люксембург, 1996. — 592 c. — ISBN 84-88361-01-7
60. Микро-, макроэкономика: Практикум. — Санкт-Петербург: ЛитераПлюс, 1998. — 508 с. — ISBN 5-88770-016-5