Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 81’36. Граматика ->

41. Крылова И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка: учеб. пособие для ин-тов и фак. иностранных языков. — Москва: Кн. дом"Университет", 2003. — 425 с. — ISBN 5-8013-0169-0
42. Левицький А. Е. Порівняльна граматика англійської та української мов: Навч. посібн. для студ.вищ навч.закладів. — Київ: Освіта України, 2007. — 138 с. — ISBN 978-966-8847-54-7
43. Лисенко О. М. Функціональна граматика французької мови. Артикль: Навч. пос. — К.: ВЦ "Київський університет", 2000. — 147с. — ISBN 966-594-100-3
44. Маліновський Е. Ф. Когнітивні, прагматичні та стилістичні характеристики простого контактного повтору в англомовному дискурсі: Автореф. дисерт.. — Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2006. — 20с.
45. Натанзон Е. А. Практическая грамматика английского языка для заочников: учебное пособие. — Москва: Русский язык, 1998. — 303 с. — ISBN 5-8330-0062-9
46. Новицкая Т. М. Практическая грамматика английского языка (грамматический строй, словообразование, основы анализа и перевода): Учебник. — М.: Высшая школа, 1961. — 498 с.
47. Пазюк Л. К. Граматика англійської мови: Для школярів, абітурієнтів, студ.: Навч. посібник. — К.: Кобза, 2004. — 415 с. — ISBN 966-8024-06-0
48. Паремская Д. А. Практическая грамматика(немецкий язык). — Мн.:Вышэйшая школа, 2001. — 350 с. — ISBN 985-06-0670-3
49. Попова И. Н. Грамматика французского языка: Практ. курс: Учеб. для вузов. — М.: Нестор Академик паблишерз, 2003. — 474, [1] с. — ISBN 5-901074-24-6
50. Попова И. Н. Грамматика французского языка: Практ. курс.-6-е изд., стереотип. — М.: Нестор Академик Паблишерз, 1999. — 475 с. — ISBN 5-901074-01-7
51. Романов Д. А. Современный англо-русский русско-англ словарь грамматика. — Донецк .:ПКФ, 2000.
52. Сазыкина Т. П. Грамматическая омонимия некоторых часто употребляемых лексем современного английского языка. — Нова філологія, 2002. — № 1. — С.46-51 — ISBN 966-599-153-1
53. Смеречанский Р. И. Грамматика немецкого языка/Под общ.ред.С.П.Гандзюка. — К.:Вища школа, 1981. — 312с.
54. Сост. Бардиер Л.А. Oral Grammar Exercises (Ксерокс). — К.: УИЛМ, 2002. — 110с.
55. Сост. Самуэльян Н. Let’s Read and Discuss: Учебное пособие. — М.: Менеджер, 1997. — 208с. — ISBN 5-87457-090-Х
56. Укл. Галич О.Б., Голіяд Н. І. Посібник з курсу практичної граматики англійської мови. — К.:Видавн.центр КНЛУ, 2004. — 79с. — ISBN 966-638-156-7
57. Упорядн. Алєксєєва І.О. Збірник вправ з практичної граматики англійської мови ( Тема: Subjunctive Mood, Conditional Sentences)/ Упорядн. Алєксєєва І.О. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2000. — 62с.
58. Фролова Т. В. Грамматика английского языка: Пособие для учителей. — Москва: Учпедгиз, 1961. — 243 с.
59. Черноватий Л. М. Пригоди в ущелині Пенкадер: Посібник з вивчення англійських прийменників та фразових дієслів для студентів вищих закладів освіти/ За ред. В.І.Карабана. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 368с. — ISBN 966-7890-54-6
60. English Grammar and Composition 9. 1965. — 622c.