Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 36
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 338.2. Економічна політика ->

41. Нусинов В. Я. Прогнозирование и оценка экономических результатов производства в условиях инвестирования и принятия стабилизационных мер в промышленности. — Днепропетровск: Наука и образование, 1998. — 223 c. — ISBN 966-7191-12-5
42. Телишевська Л. І. Проектний аналіз у схемах: Навч. посіб. — Харків: ІНЖЕК, 2005. — 255 с. — ISBN 966-392-032-7
43. Проектний аналіз: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 154с.
44. Проектний аналіз/За ред. С.О.Москвін. — К.: ТОВ " Видавництво Лібра ", 1998. — 368 c. — ISBN 966-7035-13-1
45. Лозниця, Віктор, Стефанович. Психологія менеджменту: Навч посіб. — К.:КНЕУ, 1997. — 248 c.
46. Рывок в рыночную экономику .Реформы в Украине:взляд изнутри. — К.:"Феникс", 1997. — 304 c.
47. Хоффманна А., Зиденберг А. Рывок в рыночную экономику Реформы в Украине:взляд изнутри. — Киев: "Феникс", 1997. — 303 c. — ISBN 5-87534-130-0
48. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование:Учеб.метод.пособие 3-е изд. — Киев:МАУП, 2004. — 416 c. — ISBN 966-608-355-8
49. Социально-ответственное реструктурирование предприятий:введение в предмет / Под ред.А.Лузина. — Чебоксары, 2001. — 327 с. — ISBN 5-7361-0070-3
50. Володькина М. В. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. — Київ: Знання-Прес, 2002. — 149 с. — ISBN 966-7767-25-6
51. Томпсон А. А., Ганиева А. Р., Дроздов В. Ю. [и др.] Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа: учеб. пособие. — Москва; Санкт-Петербург; Киев: ИД Вильямс, 2003. — 928 с. — ISBN 5-8459-0407-2
52. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посіб. — Київ : Алерта, 2006. — 404 с. — ISBN 966-8533-35-6
53. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посіб. — К.:Алерта, 2006. — 404 c.
54. Головко Т. В., Сагова С. В. Стратегічний аналіз:Навч.метод.посіб для самост вивч.дисципліни. — К.:КНЕУ, 2002. — 198 c.
55. Пастухова В. В. Стратегічний менеджмент: Опорний конспект лекій для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій", "Менеджмент антимонопольної діяльності", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"денної та заочної форм навчання. — Київ: Центр підготовки навчально-методичних видань, 2004. — 62 с.
56. Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Тернопіль: Карт-бланш, 2008. — 287 с. — ISBN 978-966-7952-56-3
57. Степанов О. Стратегія економічного розвитку України.Вип. 2-3:Науковий збірник. — Київ: КНЕУ, 2000. — 328 c.
58. Ковтун О. І. Стратегія підприємства:практикум.Навчальний посібник. — Львів: Новий Світ-2000, 2011. — 308 с. — ISBN 978-966-418-082-2
59. Павловський М. Стратегія розвитку суспільства:Україна і світ економіка,політологія,соціологія. — Київ: Техніка, 2001. — 312 c. — ISBN 966-575-064-Х
60. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): наук. монографія. — Київ: Світ знань, 2002. — 528 с. — ISBN 966-7742-01-6