Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 334. Підприємництво ->

41. Шваб Л. І. Економіка підприємства:Навч.пос.для студ. — К.:Каравелла, 2006. — 584 c.
42. Шваб Л. І. Основи підприємництва:Навч.посіб. — К.:Каравелла, 2006. — 344 c. — ISBN 966-8019-61-Х
43. Методичні вказівки до виконання курсової роботи (із застосуванням прикладної системи 1С-Підприємство): Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Укл.: М.В.Розум. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 30с.
44. Основи бізнесу: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 197с.
45. Основи підприємництва: Навчальний посібник/ За заг. ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної , Б.М.Сердюка. — К.: КНТ, 2009. — 64 с. — ISBN 978-966-373-517-7
46. Теорія і практика формування і розвитку корпоративного сектора економіки: Матеріали конференції. — Київ: [Б. в.], 2003. — 143 с.
47. СТП 320.30019801.049-2002. Стандарт підприємства. Методика виконання вимірювання і оцінки виробничого шуму на робочих місцях і в зоні обслуговування технологічного обладнання при паспортизації санітарно-технічного стану умов праці на об’єктах ДК "Укптрансгаз". — [Б.в], 2002. — 12 с.