Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 40
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

41. Калиновський В. С. Історія держави та права зарубіжних країн:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 200 c.
42. Ківалова С. В., Орзіх М. П. Основи правознавства:Навч.посіб. — К.:Знання, 2000. — 358 c.
43. Кістяківський О. Ф. Щоденник 1874-1885 у 2-х т. — К.:Наукова думка, 1994. — 647 c.
44. Ковалко Н., Семерга С. Доступ до публічної інформації : практ. посіб. — Київ : Університет "Україна", 2013. — 80 с. — ISBN 978-966-388-465-3
45. Ковальський В. Юридична Україна:Довідник. — К.:Юрінком Інтер, 1998. — 480 c.
46. Козінцев І. П., Козаченко Л. М. Хрестоматія з правознавства: Збірник нормативних документів. - 2-ге вид., доп. — Київ: Юрінком інтер, 1998. — 704 с. — ISBN 966-7302-13-Х
47. Козінцев Т. П. Хрестоматія з правознавства: Посібник до занять з правознавства. — Київ: Юрінком інтер, 1996. — 560 c. — ISBN 5-7707-9772-Х
48. Козюбра М. Верховенство права і Україна. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.30-63
49. Коляда І. А., Лозовий Я. П., Дзери О. В. Основи правознавства.9 клас.Навч.посіб Правознавство :Підручник. — К.:КАННОН К.:Юрінком інтер К.:Всеукраїнська асоціація вмдавнців "Правова єдність", 1996.
50. Коляда І. Я., Лозовий. Основи правознавства (згідно Конституції України,прийнятої 28 червня. — К.:КАННОН, 1997. — 192 c.
51. Комарова Н. Концепції права. — К.:Сфера, 1998. — 236 c.
52. Копєйченкова В. В. Загальна теорія держави і права:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 320 c.
53. Копєйченкова В. В. Загальна теорія держави і права:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 1997. — 320 c.
54. Копєйченкова В. В. Загальна теорія держави і права:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 320 c.
55. Копєйченкова В. В. Правознавство:Навч.посіб. — Київ: Юрінком, 1998. — 480 c. — ISBN 966-7302-27-Х
56. Корж А. В. Юридичне документоведення:Навч.посіб для студентів.вищих закладів освіти Він-ва внутрішніх справа України. — К.:Ін-т держави і права, 2001. — 168 c.
57. Коструба А. Норми права і правоприпинаючі юридичні факти в механізмі правового регулювання// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 202-207
58. Котюк В. О. Основи держави і права: Навч.пос.для студ. юрид.вузів. — К.: Вентурі, 1995. — 176 с. — ISBN 5-7707-8060-6
59. Кресін О. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 247-265
60. Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 347-348