Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 62
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 340. Право ->

41. Пидопригора, Афанасий, Андронович. Основы римского гражданского права:Учеб.пособие 2-е изд. — К.:Вентури, 1995. — 288 c.
42. Питер М. Злочин і покарання у середньовічній Польщі. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.262-268
43. Рабінович П. Соціально-природна правова система суспільства (Спроба загальнотеоретичної характеристики). — Право України, 2012. — № 1-2. — С.64-76
44. Ратушняк С. П. Правознавств: словник-довідник школяра. — Тернопіль : Видавнича книга - Богдан, 2006. — 168 с. — ISBN 966-692-922-8
45. Ред. Брисова В. І., Баранова Л. М. Основи римського приватного права: Підручник. — Харків: Право, 2008. — 224 с. — ISBN 978-966-458-019-6
46. Юридичний енциклопедичний словник. — Москва, 1984. — 415 c.
47. Рогожина А. Й. Історія держави і права України Частина 1:Підручник для юрид вищих навч.закладів. — К.:Юрінком інтер, 1996. — 448 c.
48. Селіванов, Анатолій, Олександрович. Будуємо нову державну. — К.:Тамед, 1997. — 256 c.
49. Скакун О. Метатеоретичні питання загального порівняльного правознавства як галузі юридичної науки. — Право України, 2011. — № 10. — С. 261-273
50. Скорина Л. П., Чуракова Л. П. Латинська мова для юристів:Підручник для вищих закладів/ За ред. С.В.Семчинького.- 2-е вид., випр. ы доп. — К.:АТІКА, 2000. — 416 c. — ISBN 966-7714-09-8
51. Скорина Л. П. Латинська мова для юристів: Підручник для вищих навч. закл/ За ред. С.В.Семчинського.-2-е вид., випр. — К.: Атіка, 2001. — 414 с. — ISBN 966-7714-09-8
52. СкоринаЛ.П. Латинська мова для юристів: Підручник.-2-е вид., випр. і доп. — К.: Атіка, 2004. — 414 с. — ISBN 966-7714-09-8
53. Спиридов Л. И. Теория государства и права Учебное пособие. — М.:ПРОСПЕКТ, 1997. — 304 c.
54. Российское правовое государство:итоги формирования и перспективы развития: всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летнему юбилею юрид. фак. Воронеж. гос. ун-та, Воронеж, 14-15 нояб. 2003 г.:пленар. заседание / Ю. Н. Старилов. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. — Вип.2. — 158 с. — ISBN 5-9273-0581-4
55. Стеценко С. Г. Право и медицина:проблемы соотношения.Монография. — М.:Международный Университет, 2002. — 250 c.
56. Тамаша М. Децентрализация:Эксперементы и реформы. — М.Хорвата Будапешт, 2000. — 475 c.
57. Тихомиров О. Філософські та наукознавчі проблеми структуризації юридичної компаративістики. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.246-253
58. Ткачук А. Роль правосвідомості та правової культури у формування правової держави. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.421-425
59. Чайковський А. С., Батрименко В. І., Копиленко О. Л. Історія держави і права України Частина 1:Підручник для юрид вищих навч.закладів. — К.:Юрінком інтер, 1996. — 368 c.
60. Чайковського А. С. Історія держави і права України:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 384 c.