Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

41. Ківалова С. В., Орзіх М. П. Основи правознавства:Навч.посіб. — К.:Знання, 2000. — 358 c.
42. Кістяківський О. Ф. Щоденник 1874-1885 у 2-х т. — К.:Наукова думка, 1994. — 647 c.
43. Ковалко Н., Семерга С. Доступ до публічної інформації : практ. посіб. — Київ : Університет "Україна", 2013. — 80 с. — ISBN 978-966-388-465-3
44. Ковальський В. Юридична Україна:Довідник. — К.:Юрінком Інтер, 1998. — 480 c.
45. Козінцев І. П., Козаченко Л. М. Хрестоматія з правознавства: Збірник нормативних документів. - 2-ге вид., доп. — Київ: Юрінком інтер, 1998. — 704 с. — ISBN 966-7302-13-Х
46. Козінцев Т. П. Хрестоматія з правознавства: Посібник до занять з правознавства. — Київ: Юрінком інтер, 1996. — 560 c. — ISBN 5-7707-9772-Х
47. Козюбра М. Верховенство права і Україна. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.30-63
48. Коляда І. А., Лозовий Я. П., Дзери О. В. Основи правознавства.9 клас.Навч.посіб Правознавство :Підручник. — К.:КАННОН К.:Юрінком інтер К.:Всеукраїнська асоціація вмдавнців "Правова єдність", 1996.
49. Коляда І. Я., Лозовий. Основи правознавства (згідно Конституції України,прийнятої 28 червня. — К.:КАННОН, 1997. — 192 c.
50. Комарова Н. Концепції права. — К.:Сфера, 1998. — 236 c.
51. Копєйченкова В. В. Правознавство:Навч.посіб. — Київ: Юрінком, 1998. — 480 c. — ISBN 966-7302-27-Х
52. Корж А. В. Юридичне документоведення:Навч.посіб для студентів.вищих закладів освіти Він-ва внутрішніх справа України. — К.:Ін-т держави і права, 2001. — 168 c.
53. Коструба А. Норми права і правоприпинаючі юридичні факти в механізмі правового регулювання// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 202-207
54. Котюк В. О. Основи держави і права: Навч.пос.для студ. юрид.вузів. — К.: Вентурі, 1995. — 176 с. — ISBN 5-7707-8060-6
55. Кресін О. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 247-265
56. Кресін О. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 347-348
57. Кримський С. Б., Рискельдієва Л. Т. Філософія права в Росії:вітчизняна війна 1812 року і розвиток російської політичної культури. — К.:ДаккіМ, 2006. — 421 c.
58. Кузнецов А. Практический русско-английский юридический словарь. — М.:Avens, 1995. — 226 c.
59. Кузьминець О. Історія держави і права України: Навч.посіб. — Київ: Україна, 2000. — 429 c. — ISBN 966-524-078-1
60. Кузьминець, Калиновський. Історія держави і права України. — К.:Україна, 2002. — 448 c.