Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 75
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.131.7. ризик ->

21. Шевчук О. Б. Глобально-інформаціональна економіка та енергетичний підхід до її дослідження.для студентів. — Київ, 2004. — 112 c. — ISBN 966-651-155-X
22. Ямпольский С., Козаченко С. В., Гинзбург Б. Совершенствование управления созданием и широким распространением научно-технических новшеств. — М.: МНИИПУ, 1986. — 49с.
23. Продуктивні сили України:прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 рр. 2002. — 291 c.
24. Выйти из квадрата:Заметки экономиста. — М.:Политиздат, 1989. — 416 c.
25. Енциклопедія народного господарства Української РСР, т.1. А-Е — Київ, Головна редакція УРЕ, 1969. — 598 c.
26. Національна та міжнародна економіка: Науковий вісник Київського гуманітарного інституту. Серія: економічні науки — к.: ТОВ "ВД""Мануфактура", 2007. — № 1. — 110с.
27. Вісник Технологічного університету Поділля: Наук. журнал. Ч.2. Економічні науки — Хмельницький, 2003-2011. — № 6. — 262с.
28. Системи підтримки прийнятття рішень для об’єктів ринкової економіки: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 299с.
29. Регіональна економіка та розміщення продуктивних сил: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 132с.
30. Економічний ризик: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 104с.
31. Економічна історія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 189с.
32. Інвестування: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 160с.
33. Історія економічних вчень:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 146с.
34. Промисловий потенціал та ефективність його використання: Зб. наук. праць./ НАН України, Ін-т економіки, Редкол.: О.М.Алимов(відп. ред.)та ін. — К.: [б.в.], 2003. — 123 с.: іл. — ISBN 966-02-2826-0
35. Механізм збалансованого розвитку промислового потенціалу: Збірник наук. праць/ НАН України, Об’єднаний ін-т економіки. Редкол.: О.М.Алимов (відп.ред.) та ін. — К., 2005. — 148с. — ISBN 966-02-3537-5
36. Англійська для економістів і бізнесменів:Підручник/ За ред.В.К.Шпака : Підручник. — К.:Вища школа, 2007. — 223 c. — ISBN 978-966-642-375-Х