Міжнародний Науково-технічний Університет

Безручко Ю. В. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ТОВ "Ніка-Прінт", 2006. — 516 с.

Вінник О. М. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ВД"Професіонал", 2007. — 544 с.

Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 400 с.

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.

Дігтяр П. А. Історія держави і права України: навч. посіб. — К.: МНТУ, 1997. — 212 с.

Книжок у каталозі: 3205
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9155
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> 030. Довідкові видання ->

61. "Золота фортуна" Золота енциклопедія сучасності. .Громадсько-політичний ілюстрований журнал. Грудень 2000- березень 2001. — Київ, "Новий друк", 2000. — 656 c. — ISBN 5-7770-0897-6
62. Убийство Столыпина. Свидетельства и документы. — Молод рекламно-информац агентство" ИнфА", 1990. — 303 c.
63. Ділова Україна у новому тисячолітті. — Київ ,"Дон-97", 2001. — 320 c. — ISBN 966-95648-3-2
64. Ділова Україна ХХ! століття. — Київ, "Дон-97", 2002. — 473 c. — ISBN 966-95648-6-7
65. Ділова Україна. Шляхи до успіху та визнання. — Київ, "Дон-97", 2003. — 655 c. — ISBN 966-8060-00-8
66. Діловий імідж України. Інтеграція у світовий економічний простір. Іміджевий каталог. — Київ, інформаційно-видавничий центр " Діловий партнер", 2004. — 719 c. — ISBN 966-96330-0-1
67. Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави .Іміджевий альманах. — Київ, інформаційно-видавничий центр " Діловий партнер", 2005. — 655 c. — ISBN 966-96330-3-6
68. Енциклопедія Сучасної України — К.:НАН України, 2004. — Т. 3.. — 695 c. — ISBN 966-02-2682-9
69. Енциклопедія Сучасної України — К.:НАН України, 2001. — Т.1. — 823 c. — ISBN 966-02-2075-8
70. Енциклопедія Сучасної України — К.:НАН України, 2003. — Т. 2. — 871 c. — ISBN 966-02-2681-0
71. Краткая история Западной цивилизации. В 2 т. Т.2: после 1600. — Вирджиния, 1990. — 782 c. — ISBN 0-07-557084-Х
72. Словаоь английской этимологии. — Оксфорд, 1994. — 1025 c.
73. Рос.-український фізичний словник :16 000 термінів/ Уклад.В.В.Гейченко,А.З.Жмудський, П.П.Кузьменко,Е.Д.Майборода.-2-ге вид. — Харків.; Основа, 1990. — 211 c. — ISBN 5-11-001069-2
74. Новий тлум. словник укр. мови у трьох томах 42000 слів. 1 том А-К.-Вид.друге,випр../Уклад.В.Яременко,О.Сліпушко — К.:Видавництво "Аконіт", 2001. — Т.1 А-К. — 927 c. — ISBN 966-7173-13-5
75. Великий зведений орфограф.словник суч. україн. лексики / Уклад.і гол.ред.В.Т.Бусел. — К.;- Ірпінь,ВТФ "Перун", 2003. — 896 c. — ISBN 966-569-178-3
76. Сучасний тлумачний словник україн. мови: 65 000 слів /За заг ред проф. В.В. Дубічинського. — Х..: ВД "ШКОЛА", 2006. — 1008 c — ISBN 966-8182-41-3
77. Орфографічний словник. — Київ.: Довіра, 1999. — 989 c. — ISBN 966-507-051-7
78. Dictionnaire encyclopedigue de la langue francaise le maxidsco. — Editions de la Connaissance, 1996. — 1718 c. — ISBN 2-7434-0568-6
79. Мала гірнича енциклопедія.В 3 т.-Т.1.А-К / За ред.д.техн.н.В.С.Білецького. — Донецьк:Донбас, 2004. — 618 с. — ISBN 966-7804-14-3
80. История Европейской Идеи. — Лондон-Нью-Йорк, 1993. — 223 c. — ISBN 0-415-12414-Х